Kutseeksamid

KUTSEEKSAMID

Eksamile pääsemiseks peab õpilasel olema:

 

  • vähemalt nädal enne eksamit sooritatud vajalikud eeldusained (nimekiri eksamijuhendis) või läbitud õppekava
  • õppeosakonnast väljastatud eksamile lubamise käskkiri

 

Õpilased, keda ei ole õppevõlgnevuste tõttu kutseeksamile lubatud, peavad õppevõlgnevused likvideerima ning pöörduma õppeosakonda eksamile lubamise käskkirja saamiseks. Seejärel tuleb ennast registreerida kodulehel vastavale kutseeksamile või kirjutada eksam@luua.ee.
 

Õpilased, kellel jäi kutseeksam positiivsele tulemusele sooritamata ja kellel on õigus sooritada korduskutseeksam, peavad eksamile saamiseks esitama avalduse (vt õppekorralduseeskirja) ja kodulehelt registreerima end kutseeksamile või kirjutama eksam@luua.ee

Aeg Eksam Kursus Koht (ruum) Juhendid
11.02.2020 Aednik, tase 4 18PKMSÕ2 Praktikahoone P203

Kutseeksami juhend

14.02.2020 Raietööline, tase 3 19METS1,
19 METS 1A
Praktikahoone, P201 Kutseeksami juhend
17.02.2020 Raietööline, tase 3, kooli lõpueksam (korduseksam) 19METS1,
19 METS 1A
Praktikahoone, P214 Eksami juhend
18.02.2020 Aednik, tase 4, kooli lõpueksam (korduseksam) 18PKMSÕ2 Praktikahoone, P203 Eksami juhend