Tasuta - Metsakasvatuse alused (Tallinnas)

Kuupäev 28. Oktoober
Asukoht Luua metsanduskool

Esimene kord 28.10 kell 10.00 Tallinna Teeninduskooli õppeklassis. Täpse ruumi saadame osalejatele e-postiga.

 

Koolitus toimub neljal päeval:

Koolitusklassis 28.10; 29.10 ja praktiline õpe metsas: 2.11, 3.11


 

Sihtrühm: Koolitusele on oodatud erialase hariduseta täiskasvanud, kes majandavad ja haldavad metsi või planeerivad seda teha karjäärimuutuse tõttu.


Maht: 46 akadeemilist tundi


Grupi suurus: 12 õppijat


Koolituse läbinu:

  1. Seostab puuliike ja kasvukohatüüpe erinevates puistu arenguklassides;
  2. Kirjeldab metsa uuendamise ja uuenemise erinevusi;
  3. Mõistab hooldusraiete vajadust ja seostab erinevaid hooldusmeetmeid puistu arengu ja bioloogilise eripäraga;
  4. Selgitab erinevate raiete vajalikkust ja seostab uuendusraieid metsa uuendamisega;
  5. Kasutab infoallikana kehtivaid metsanduslike õigusakte tööde planeerimisel, läbiviimisel.


NB! Kuna kaks koolituspäeva toimuvad metsas, siis on oluline varustada end sobivate jalanõude ja riietusega. Transport metsa ja tagasi vajadusel organiseeritakse. Varasemalt on õppijate soovil toimunud oma autodega.


Koolitaja: Tenek Mäekivi,  litsentseeritud metsakorraldaja, pikaaegse kogemusega praktik erinevates metsahalduse ettevõtetes ning  Luua MK metsakasvatuse õpetaja

 

Registreeri siin