Metsamasina operaatori algõpe 

Kuupäev 09. November

Õppe periood: 9.11 – 10.12.2022


Grupi suurus on 2 osalejat. Teooriatunnid toimuvad võimalusel koos, praktiline õpe igal osalejal individuaalselt koos koolitajaga. Praktilise õppe päevad (simulaatoritel ja trenažööridel ja metsamasinal) lepitakse iga osalejaga eraldi kokku.

 


Sihtrühm: Metsanduslike algteadmistega inimesed, kes soovivad alustada tööd metsamasinal.


NB! Kui varasemat kogemust pole, saab alustada ainult forvarderioperaatoriks õppimist.


Soovitav on metsatööde kogemus, praktikaettevõtte olemasolu ja individuaalse õppimise võimekus.


Maht: 65
Grupi suurus: 2


Hind: 2500.-


Tasumine toimub arve alusel. On võimalik osaline tasumine.


NB! Kui osalete koolitusel Töötukassa koolituskaardi läbi, siis on vajalik eelnevalt oma konsultanti ja Luua Metsanduskooli teavitada.Õppe sisu:

  • Uuendus- ja harvendusraiete tööpõhimõtted.
  • Metsamasina seadistamine, tehnohooldus ja korrashoid
  • Puuliigid. Enamlevinud kahjustused puudel
  • Puidu kvaliteedinõuded. Puidu sortimendid.
  • Tüvede optimeerimine
  • Puude valiku põhimõtted erinevatel raietel
  • Rinnaspindala määramine lihtrelaskoobiga.


Koolituse lõppedes osaleja:

tunneb puuliike, nende kahjustusi ja puidu sortimente; hindab ümarmetsamaterjali kvaliteeti ja puude valikut erinevatel raietel; määrab rinnaspindala lihtrelaskoobiga; tunneb metsamasina ehitust ja hooldamist; kasutab ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid; töötab juhendamisel metsamasinal.


Koolitaja:

Toomas Kariste – Luua Metsanduskooli masinaoperaatorite instruktor-koolitaja, pikaajalise kogemusega masinaoperaator ja tehnik

 


Registreeri SIIN