Raietööline, tase 2

Raietööline, tase 2 kutse taotlemine


Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga.

 

Eksamile tuleb ennast registreerida vähemalt 7 päeva enne eksami toimumist. Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, vähemalt 12 inimest.

Kõik eksamid võetakse vastu eesti keeles, kui ei ole märgitud teistmoodi. Ettevõtte soovil võib 12 osaleja olemasolu korral teha eksam ka vene keelsena.

 

Kontaktisik: Kerli Hansing +372 522 8979 eksam@luua.ee

 

Kutseeksamite ajad ja registreerimine:

04. oktoober 2019

01. november 2019

18. november 2019 Tihemetsas

 

Kutseeksami tasu

Kutseeksami tasu 129.60  € (sisaldab käibemaksu)
Taastõendamise tasu 56.40 € (sisaldab käibemaksu)

Korduseksami hinnad on leitavad SIIN.
 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Swedbank a/a EE392200221046781188

Selgitus: RT 2, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

 

Eksamitasu peab olema jõudnud EMPL arvele 7 päeva enne eksamit.

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb eksamitasu uuesti tasuda.

Arveid väljastab EMPL, kontakt info@empl.ee

 

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Eksamile pääsemise eelduseks on: registreerimine eksamile, eksamil vabade kohtade olemasolu, nõutavate dokumentide saatmine 7 päeva enne eksamit aadressile eksam@luua.ee digitaalselt allkirjastatult või tavakirja teel aadressile:

Luua Metsanduskool

Luua küla

Jõgeva vald

Jõgeva maakond

49203

 

Dokumendid:

  1. Üks kolmest: a) koolituse läbimist tõendav dokument b) vähemalt üheaastase kett-või võsasaega töötamise töökogemuse puhul tööandja poolt allkirjastatud soovituskiri või c) taotlejale varasemalt antud raietöölise kutsetunnistus(t)e koopia(d).
  2. Allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
  3. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
  4. Maksekorraldus või Töötukassa/RMK garantiikiri;
  5. Esmaabitunnistus või kehtiva juhiloa koopia, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist.

 

Mida peab eksamil oskama?

 

Raietööline, tase 2 hindamisstandardis on lahti kirjeldatud oskused ja eksam.

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Kutsetunnistuse saadab EMPL kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile postiga. Kutsekorra järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.

 

Kas välismaal ka kehtib?

Selle peate järele uurima välismaa tööandja käest. Meie antav kutsetunnistus on inglise keeles lahti kirjeldatud siin.