Meistrist profiks

Programm MEISTRIST PROFIKS

Tead ju vanasõna „Harjutamine teeb meistriks!“? Tõsi küll, kuid meistriks saab alles harjutades õigeid võtteid ja praktiseerides piisava koguse teadmistega. Siis võib harjutanud meistrist saada tark, efektiivne ja õnnelik professionaal! Seepärast pakumegi meie, Eesti ainus ja parimate koolitusspetsialistidega metsamasinajuhtide kompetentsikeskus – Luua Metsanduskool, Sulle võimaluse oma metsamasina operaatorid paaritunnise analüüsiva vaatluse järel tõeliseks professionaaliks muuta!

 

Eesmärk

„Meistrist Profiks“ täienduskoolituse programmi eesmärk onLuua Metsanduskooli instruktorite kaasabil tõsta metsamasina operaatorite teadmisi ja oskusi ning suurendada metsamasina tootlikust.

 

Programm koosneb kahest osast: tehnilisest vaatlusest ja täienduskoolitusest.
 

Tehnilisel vaatlusel selgitame välja operaatorite teadmised ja oskused ning metsamasina tehnilise seisukorra Tehniline vaatlus toimub vaatluse tellinud ettevõtte metsamasinal.  Kolme- kuni neljatunnise vaatluse jooksul jälgime operaatori tööprotsessi raielangil, hinnatakse masina tehnilist seisukorda ja tehtud tööd. Vaatluse käigus suhtleme operaatoriga ja teostame visuaalset vaatlust kasutades selleks ka kaameraid ning droone. Võtame põhjalikuks analüüsimiseks masina seadistus-, järkamis- ja toodangufailid. Kogutud materjali põhjal koostame kirjaliku raporti ja paneme paika soovituslikud koolitusteemad.
 

Koostöös tööandja ja operaatoriga koostatakse vajalikest koolitusteemadest individuaalne õppekava. Õppekava teoreetiline osa viiakse läbi Luua Metsanduskooli ruumides ja simulaatoritel. Praktiline osa toimub raielangil koolituse tellinud ettevõtte metsamasinal. Täienduskoolituse õppekava maht sõltub operaatori koolituse vajadusest. Täienduskoolituse läbinud masinajuhi teadmised peavad vastama õppekavas ettenähtud hindamiskriteeriumitele. Täienduskoolituse läbinule ulatame teadmiste täiendamise kohta ka vastava tunnistuse. 

 

 

Mida tehniline vaatlus sisaldab?

 • Metsamasina vaatlus

Metsamasina hindamisel määratakse ära metsamasina üldine ja tööorganite tehniline seisukord, vaadatakse üle metsamasina seadistused. Vajadusel lisatakse hoolduse ja remondi soovitused.

 • Operaatori vaatlus

Operaatori vaatlusel selgitatakse välja operaatori tase metsamasinaga töötamisel, töö planeerimise oskused, töövõtted ja automaatika kasutamine. Vaatleja peab selgelt saama aru operaatori teoreetilistest teadmistest metsamasina hooldamise ja remondi alal, metsamasina arvutiprogrammi kasutamise oskustest ja puude valiku põhimõtetest erinevatel raietel ning ergonoomika vajalikkusest metsamasinaga töötamisel.

 • Tööpildi vaatlus,  mille käigus jälgitakse:
 • raielangi ja laoplatsi planeeringut,
 • metsakasvatuslikest nõuetest kinnipidamist,
 • sortimendi ladustamist ja paigutamist kokkuveotee kõrval ning okste paigutust,
 • rööpa sügavust ja meetmeid rööbaste tekke ära hoidmiseks,
 • harvendusraidel puude vigastusi ja kasvava metsa kvaliteeti,
 • keskkonnaohutuse nõuete jälgimist hooldus- ja remonttööde tegemisel.

 

 

Koolitusteemad

 

 1. Metsakasvatus
 2. Ümarsortimendid
 3. Esmaabi
 4. Ergonoomika
 5. Metsamasina arvuti programm
 6. Järkamisfaili redigeerimine
 7. Lõikepea kalibreerimine
 8. Metsamasina tööpõhimõte, hooldus ja remont
 9. Metsamasina seadistused
 10. Aruannete lugemine
 11. Andmete edastus ja vastuvõtt
 12. Kaardiprogrammid
 13. ECO drive, TimberLink, MaxiFleet programmide kasutamine
 14. Ökonoomsusharjutused simulaatoril
 15. Tööohutus
 16. Keskkonnahoid
 17. Metsandusliku tarkvara kasutamine