Planeeritud koolitused

Riiklik koolitustellimus (RKT) 2019. aastaks:

 

METSANDUS

Harvesteri- ja forvarderioperaatorite kutseeksamiks ettevalmistav koolitus (26h)

Harvesteri- ja forvarderioperaatorite kutseeksamiks ettevalmistav koolitus (26h)

Harvesteri- ja forvarderioperaatorite kutseeksamiks ettevalmistav koolitus (26h)

Harvesteri- ja forvarderioperaatorite kutseeksamiks ettevalmistav koolitus (26h)

Ettavalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks (40h)

Ettavalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks (40h)

Ettavalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks (40h)

Ettavalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks (40h)

Ettavalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks (40h)

Ettavalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks (40h)

Metsa mõõtmine (26h)

Ohtlike puude langetamine (30h)

Ohtlike puude langetamine (30h)

Metsaveo mooduli koolitus veokijuhtidele (160h)

Metsaveo mooduli koolitus veokijuhtidele (160h)

Metsakasvatuse alused (48h)

Metsa hindamine (48h)

GIS metsanduses (30h)

Metsataimede kasvatamine (28h)

Metsataimede kasvatamine (28h)

 

AIANDUS

Lilleseade täienduskoolitus töötavale floristile (40h)

Leinafloristika aegunud oskustega lilleseadjale (26h)

Lilleseade täienduskoolitus: jõulufloristika (26h)

Tervendava aia rajamine (80h)

 

LOODUSTURISM

Matkajuhi algkursus (50h)

Ökoturism väikeettevõtjale (40h)

MATERJALITÖÖTLUS

Saematerjali praktiline sorteerimine edasijõudnutele (26h)

Saematerjali praktiline sorteerimine edasijõudnutele (26h)

 

 

 

TASUTA KOOLITUSED:

Koolitus on osalejale tasuta, kui osaleja vastab ühele kriteeriumile sihtrühma kirjeldusest: keskhariduseta isik, erialase tasemehariduseta isik või aegunud oskustega isik vanuses 50+. Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT koolitused) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

* Luua Metsanduskool jätab endale õiguse muuta eelnevat koolitusplaani.

Tasuta koolitus on riikliku koolitustellimuse koolitus (RKT koolitus), mida rahastab Euroopa Liit ja Eesti riik (projekt "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine")

Vastavalt Luua Metsanduskooli täiendusõppe eeskirjale on tasuta koolitusele registreerumine siduv.

"5.9 Koolitustasuta toimuvale täiendusõppele registreerumine on siduv. Täiendusõppest loobumisest etteteatamisel arvatakse registreeruja täiendusõppe nimekirjast välja. Kui täiendusõppija ei teata loobumisest ette vähemalt 4 tööpäeva enne täiendusõppe algust, võib kool täiendusõppele registreerunult nõuda arvestusliku osalejatasu hüvitamist."