Kalender

JÄÄB ÄRA -Noorte puude kujunduslõikus

Kuupäev 19. Märts
Asukoht Luua arboreetum, õppekäik Jõgevale

Koolitus  jääb ära, Luua Metsanduskool on õppetööks suletud!

 

TASUTA

Noorte puude kujunduslõikus

Aeg: 19-26.03.2020

Koolituse toimumisajad : täpne ajakava saadetakse osalejatele e-postiga

19-20.03 teoreetiline õpe ja praktiline õpe Luua arboreetumis

26.03 praktiline õpe ja õppekäik Jõgevale

 

Sihtrühm: Haljastus-, arboristi- ja ehitusettevõtete töötajad, kohalike omavalitsuste haljastustöötajad ja –ametnikud.

Metsandus- ja aiandusvaldkonnas töötavad aegunud  oskustega või erialase hariduseta isikud.

ESF vahenditest rahastatavate koolituskohtade puhul on eelistatud osalejad, kellel puudub keskharidus või on aegunud oskustega tööealine isik vanuses 50+.

 

Maht: 26
Grupi suurus: 9 õppijat

 

Õppe sisu:

Auditoorne õpe

 1. Puuhoolduse bioloogilised alused
  1. Puu elukaar; hooldusvajadus elukaare erinevatel etappidel.
  2. Puittaime ehitus ja talitlused: puu koed ja nende ülesanded; oksakrae ja koorehari.
  3. Puuvõra ruumiline ehitus; okste väljumisnurgad ning alistussuhe
 2. Puuhooldustöödel kasutatavad töövõtted: Lõiked, 3-etapiline oksaeemaldus; lõikesuund, lähtuvalt oksa väljumisnurgast.
 3. Lõikused puu elukaare erinevatel etappidel, lähtuvalt majandamissuunast ja puu väärtusest; lõikusaeg ja lõikusintervall
  1. Lõikuste liigid
  2. Kujunduslõikus
  3. Erinevate puuliikide lõikuse iseärasused

 

Praktiline õpe

 1. Kasutatavad tööriistad ja nende valik; tööriistade hooldus ja desinfitseerimine.
 2. Vabakujulise võraga noore puu kujunduslõikus
 3. Nudipuu esmane ja korduslõikus
 4. Noore vormipuu hoolduslõikus
 5. Kujunduslõikusel kasutatavad tööriistad ja abivahendid ning nende hooldamine
 6. Tekkinud jäätmete käitlemine

Õppekäik

 

Koolitajad:

Sulev Järve - Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti metsavaht-dendroloog

Tiit Pajuste – kutsetunnistusega arborist, Luua Metsanduskooli arboristiõppe üksuse õpetaja

 

 

Registreeri kursusele SIIN

 

Õppekava vaata siit