Kalender

Metsakorralduse alused

Üritus toimub järgnevatel aegadel:
Kuupäev 31. Mai
Asukoht Luua metsanduskooli arvutiklass, Luua metskonna raielangid

Aeg: 31.05-16.06, koolituspäevad on 31.05-1.06 ja 14-16.06

 

Koolituse eesmärgiks on tõsta metsade hindamise ning korraldusega seotud täiskasvanute teadlikkust.

 

Sihtrühm: Koolitusele on oodatud metsandusliku haridusega täiskasvanud, kelle oskused ja teadmised vajavad kaasajastamist ning kes soovivad sooritada kvalifikatsiooni tõstmiseks metsakorraldaja eksamit Keskkonnaagentuuris.


Oodatud on näiteks metsaühistute liikmed, erametsaomanikud ja muud valdkonnas töötavad spetsialistid, kes soovivad tõsta konkurentsivõimet metsanduslike ametite tööturul.


Maht: 48 h

Grupi suurus: 10 õppijat


Koolituse hind: Osalejale tasuta (rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest)
*Viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.


Auditoorne õpe:

  • Sissejuhatus metsakorraldusse;
  • Erialane terminoloogia ja õigusaktid;
  • Metsakorraldaja eksami tutvustamine;
  • Metsanduslik riist- ja tarkvara ( praktiline õpe arvutiklassis, looduses)
  • Praktiline õpe ( metsas):
  • Mõõtmisseadmete kasutamine praktikas, harjutused;
  • Eraldise takseerkirjelduse koostamine;
  • Metsandusliku tarkvara kasutamine.

     

Koolitaja: Tenek Mäekivi, Luua Metsanduskooli õpetaja

 

Õppekava ja registreerimine siin