Kalender

Metsamasina operaatori algõpe

Üritus toimub järgnevatel aegadel:
Kuupäev 06. august kuni 18. oktoober

Grupi suurus on 4 osalejat. Teooriatunnid toimuvad võimalusel koos, praktiline õpe igal osalejal individuaalselt koos koolitajaga. Praktilise õppe päevad (simulaatoritel, trenažööridel ja metsamasinal) lepitakse iga osalejaga eraldi kokku.


 

Sihtrühm: Metsanduslike algteadmistega inimesed, kes soovivad alustada tööd metsamasinal.

NB! Kui on olemas varasem forvarderil töötamise kogemus, saab alustada harvesterioperaatoriks õppimist.

NB! Kui varasemat kogemust pole, saab alustada ainult forvarderioperaatoriks õppimist.

Soovitav on metsatööde kogemus, praktikaettevõtte olemasolu ja individuaalse õppimise võimekus.

 

Maht: 65
Grupi suurus: 4

 

Hind: 2500.-

Tasumine toimub arve alusel. On võimalik osaline tasumine.


NB! Kui osalete koolitusel Töötukassa koolituskaardi läbi, siis on vajalik eelnevalt oma konsultanti ja Luua Metsanduskooli teavitada.Õppe sisu:

  • Uuendus- ja harvendusraiete tööpõhimõtted.
  • Metsamasina seadistamine, tehnohooldus ja korrashoid
  • Puuliigid. Enamlevinud kahjustused puudel
  • Puidu kvaliteedinõuded. Puidu sortimendid.
  • Tüvede optimeerimine
  • Puude valiku põhimõtted erinevatel raietel
  • Rinnaspindala määramine lihtrelaskoobiga.

 

Koolituse lõppedes osaleja:

tunneb puuliike, nende kahjustusi ja puidu sortimente; hindab ümarmetsamaterjali kvaliteeti ja puude valikut erinevatel raietel; määrab rinnaspindala lihtrelaskoobiga; tunneb metsamasina ehitust ja hooldamist; kasutab ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid; töötab juhendamisel metsamasinal.

 

Koolitajad:

Toomas Kariste – Luua Metsanduskooli masinaoperaatorite instruktor-koolitaja, pikaajalise kogemusega masinaoperaator ja tehnik

Tõnu Eller – Luua Metsanduskooli vanemõpetaja

 

Registreeri siin