Kalender

2022

Ettevalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks  VENE KEELES

Üritus toimub järgnevatel aegadel:
Kuupäev 12. detsember kuni 16. detsember
Algus 10:00
Lõpp 17:00
Asukoht Luua metsanduskooli praktikahoone, Luua metskonna mets

Sihtrühm: Metsanduse ja põllumajanduse valdkonnas, päästeteenistuses, teedehoolduses, trasside ja liinide hoolduses jms töötavad  inimesed

 

Maht: 46h, toimub neljal järjestikusel päeval.

Esimene kord on 12.12 kell 10.00 praktikahoones, klass 214.


Grupi suurus: 8 õppijat

Koolituse hind: tasuta. Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

 

NB! Õpingu alustamise eelduseks on eelnev raietöö kogemus kett- ja/või võsasaega.

 

Teemad:

Ohutustehnika

•            turva- ja töövarustuse liigid ja nende hooldamise põhimõtted

•            võsa- ja kettsaagide ehitus ning kasutamise ja hooldamise põhimõtted

Kutseeksami tingimused ja kord (kutseeksami sooritamiseks vajalikud digioskused)

 

Raiete tehnika ja tehnoloogia

•            algteadmised puu ja põõsa liikidest

•            raiete tehnika ja tehnoloogia

•            ergonoomia alused

•            keskkonnakaitse nõuded raietöödel

 

Praktiline töö - hooldusraied

•            metsauuenduse hooldamine

•            valgustusraie tegemine (võsa- ja kettsaed)

•            Praktilise töö korraldus: Palume kaasa võtta isiklik turvavarustus (mh jalanõud) ja riietus.

Koolitaja: Tõnu Reinsalu, Luua Metsanduskooli raieõpetaja

 

Registreeri siin