Kalender

2024

Puittaimede istikute kvaliteedi hindamine

Üritus toimub järgnevatel aegadel:
Kuupäev 16. aprill
Algus 10:00
Lõpp 17:00
Asukoht Luua Metsanduskool

Koolituse eesmärk: koolituse läbinu oskab hinnata istikute kvaliteeti lähtudes puittaimeistikute standardis kehtestatud nõuetest

Aeg: 16.04.2024 kell 10-17

Toimumise koht: koolitus toimub Luua Metsanduskoolis

Sihtrühm: puukoolide, haljastus-, arboristi- ja maastikuehituseettevõtete töötajad, kohalike omavalitsuste haljastustöötajad ja –ametnikud

Hind: 47 eurot. Arve saadetakse e-postile peale koolitust, tasumise aeg 7 päeva.

 

Lühikirjeldus: koolituse läbinu oskab hinnata istikute kvaliteeti lähtudes puittaimeistikute standardis kehtestatud nõuetest

Sihtrühm: puukoolide, haljastus-, arboristi- ja ehitusettevõtete töötajad, kohalike omavalitsuste haljastustöötajad ja –ametnikud


Koolituse teemad:

Auditoorne õpe

1. istutusmaterjali kvaliteedinõudeid sätestavad normdokumendid

2. istikute kvaliteediparameetrid

3. istutusmaterjali tüübid;  erinevat tüüpi istikute kasutamine

4. istikute kvaliteedi seos nende kasvatamise agrotehnikaga

5. peamised istutusmaterjalil esinevad vead ja nende mõju puittaimede kasvule püsivas kasvukohas

6. istikute transport ja istutuseelne ladustamine

7. vaidlusküsimuste lahendamine kvaliteediprobleemide korral

Praktiline õpe

1. praktiline istikute kvaliteedi hindamine

2. õppekäik puukooli

 

 

Koolitaja: Aino Mölder – Luua Metsanduskooli arboristiõppe õpetaja

 

Registreerimine ja õppekava