Arboristiõppe arendamine

Arboristiõppe arendamine

Arboristiõppe arendamine Luua Metsanduskoolis rahvusvahelise Erasmus+ projekti ARBORISTS: Urban Tree Care for Sustainable Cities in the Baltic Sea Region 2017-1-LT01-KA202-035253 toel

 • Rahastaja: Erasmus+ programm, KA2
 • Projekti eelarve: 290 560 €
 • Toetuse summa Luua Metsanduskoolile: 39 495 €
 • Projekti periood: 01.11.2017 – 31.10.2019
 • Projekti koordinaator: Vilnius Jeruzales Labour Market Training Centre (linkida: https://www.vjdrmc.lt/erasmus-2/)
 • Kontaktisik: Aino Mölder aino.molder@luua.ee

 • Projekti partnerid:
 • Vilnius Jeruzales Labour Market Training Centre
 • Jyväskylä Educational Consortium (Finland),
 • European Arboricultural Council (Germany)
 • IPC groene rimte bv (Holland),
 • Priekuli Technical School (Latvia)

Projekti peaeesmärkideks on:

 • võrrelda arboristiõppe taset partnermaades ning jagada üksteisele häid kogemusi;
 • ühtlustada õpetajate taset, milleks viiakse läbi ühiseid koolitusi;
 • koostada ja ühtlustada õpet reguleerivaid dokumente, nagu näiteks kutsestandardid, õppekavad, eksamijuhendid jm;
 • ühtlustada kutseeksamite läbiviimise metoodikat ning hindamiskriteeriume;
 • koostada õpetajatele ning õppijatele vajalik õppematerjal, mis oleks kasutatav ka pärast projekti lõppemist.

 

Projekt käivitus sügisel 2017 kuue partneri vahelises koostöös. Aktiivset tegutsemist alustati märtsis 2018.

 

Projekti partnerid on:

 • PO Vilnius Jeruzales Labour Market Training Centre (Tööturuameti kutseõppekeskus - Leedu) – juhtiv partner
 • European Arboricultural Council (Euroopa Arboristide Nõukogu ehk EAC - Saksamaa)
 • IPC Groene ruimte bv (Arboristide ja mootorsaeoperaatorite kutseeksamikeskus Hollandis)
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (Jyväskylä kutseõppekeskus Jämsä koolituskoht - Soome)
 • Priekuļu tehnikums (Priekuli Tehnikumi Ergli koolituskoht - Läti)
 • Luua Metsanduskool 

Arboristikoolitus puudub seni täielikult Leedus. See saigi Leedu partnerile otsustavaks motivaatoriks algatada projekt. Ka teistele partneritele, kelle kodumaal arboristiõpet juba pakutakse, tõuseb projektist tulu, kuna on võimalik oma oskusi võrrelda kogenumate „arboristiriikidega“. Kindlasti on neilt ka palju uut õppida. Luua Metsanduskoolil omakorda on teistele jagada kutseeksamite korraldamise nippe ning võrrelda oma eksamikorraldust EAC omaga.

 

Loe ka projekti edust ilmunud uudiseid:

Tunneli lõpus paistab valgus

Eesti arboristid õppisid puud lõikama Läti moodi

Arboristiõpet arendati Luual rahvusvahelise projekti raames

 

 

 

 

 

Projektipartnerid arutlemas Alatskivi pargi puude tervisliku seisundi üle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õppekogunemisel Luual ühtlustasid arboristiõpetajad oma oskusi. Teemaks on noorte puude hooldus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektipartnerite koosolek Vilniuses 12. aprillil 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektijuhid pärast järjekordset õppekogunemist ja arupidamist Vilniuses 12. aprillil 2019.