Virtuaalne õppekeskkond

Virtuaalsete õppekeskkondade loomine

Väikesemahuline koostöö metsasektoris (Small scale cooperation in Forestry sector)

 

Projekti peaeesmärgiks on luua virtuaalne õpikeskkond, milles on võimalik kombineerida teoreetiline STEM õpe ja praktika läbi reaaleluliste ülesannete. Lisaeesmärkideks on teadmiste jagamine, rahvusvahelise koostöö arendamine Luua Metsanduskooli, Hämeen ammatti-instituutti Oy ja 3Dbear Oy vahel ning osalejate digitaalsete oskuste suurendamine.

 

Rahastaja: Erasmus+ programm

 

Toetuse eelarve: 60 000 €

Toetuse summa Luua Metsanduskoolile: 20 000 €

 

Projekti periood: tegevuste elluviimine toimub perioodil 01.09.2023 kuni 31.08.2025

 

Projekti partnerid:

  • Hämeen ammatti-instituutti Oy
  • 3DBear Oy
  • Luua Metsanduskool 

Kontaktisik: Alvar Käen, alvar.kaen@luua.ee, +37256665744

 

Tegevused: Projektis osalevate partnerite külastus, koolitused VR keskkonna loomiseks ja haldamiseks. VR keskkonna loomine ning selle esitlus avalikkusele.

 

Oodatavad tulemused: Projekti tulemusel on loodud virtuaalreaalsuse keskkond, milles on võimalik õppida matemaatikat ja füüsikat läbi erinevate reaaleluliste metsanduslike ülesannete lahendamise. Loodav õpikeskkond on kõigile vabalt kättesaadav, vajalik on veebibrauseri ja VR prillide olemasolu ning see suurendab õpilaste huvi reaalainete ja kutseõppe vastu. Lisaks loodud keskkonnale on suurenenud ka projektis osalenud organisatsioonide pädevus VR simulatsioonide loomisel ning nende kasutamisel STEM õppe integreerimiseks.

 

Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist.