Uudised

Erametsaomanik! Õpi Luual metsakasvatust.

Jaanuarikuu lõpuni on võimalik kandideerida Luua metsanduskooli metsakasvatuse erialale. Õppetöö on mittestatsionaarne (ehk õpe toimub tsüklitena), õppeaeg üks aasta ning hariduslikke piiranguid sisseastumiseks ei ole (kohustuslik on vaid omandatud põhiharidus). Seega ei ole õppija jaoks oluline, missuguse hariduse on ta varem omandanud. Mittestatsionaarne õpe võimaldab õppida ka töö kõrvalt.

Metsakasvatuse eriala sobib väga hästi kõigile erametsaomanikele, kes soovivad oma teadmisi metsandusest täiendada. Lõpetanu on praktiliste oskustega metsahooldaja ja –kasvataja, kes metsapuid ja nende kasvatamiseks sobivaid kasvukohti; oskab metsi uuendada, kasvatada ja kaitsta, omandab raietöö ning metsa ja metsamaterjalide mõõtmise kompetentsid.

Kooli lõpetaja sooritab erialase kutseeksami (3. tase).

Õpe Luua Metsanduskoolis on kõigile tasuta.

Õppima asumiseks esita avaldus infosüsteemis SAIS aadressil https://sais.ee/Applications/Contest?admissionId=84a9072e-d16e-4fd4-aa8c-9f5a54174182

Õppetöö algab 18. veebruaril.