Uudised

Rohkem pilte

Luua Metsanduskooli praktiline ettevõtlusõpe lähendab õpilasi ja ettevõtjaid

Luua Metsanduskooli ettevõtluse õpetaja Kaja Sander koostas projekti "Luua Metsanduskooli praktiline ettevõtlusõpe", mille eesmärk on suurendada koostööd kooli ja ettevõtjate vahel ning seostada praktilisel teel koolis pakutavat ettevõtlusõpet tööturu võimaluste ja vajadustega.

 

Projektiga soovitakse täpsemalt tutvustada õpilastele nende õpitavat eriala, leida praktikakohti ning ka hilisem töökoht. Kooliväliste ettevõtjate, lektorite ja partnerite kaasamine ettevõtlusõppesse suurendab õpilaste teadlikkust ettevõtluskeskkonnast ning aitab kaasa ettevõtliku mõtteviisi kujunemisele. Projekti tegevustega soovitakse tõsta õpilaste ettevõtlikkust, panna õpilased ise midagi tegema, lasta õpilastel olla loovad, ise vastutada. Õpilastel areneb oskus luua, näha ja viia ellu ideid, näha ümbritsevaid probleeme ja leida ise probleemidele lahendusi.
 

Projekti raames on õpilastel võimalus olla töövarjudeks erinevates ettevõtetes, kohtuda külalislektoritega. Külalislektorid mitte ainult ei pea loenguid, vaid on õpilastele ka mentoriks ning aitavad näiteks õpilasfirmal disainida kaubamärki ning viia läbi Ärilahing. Hiljem on võimalik osta Ärilahingu litsents koolile, et seda siis edaspidi õpilastega juba koolis rakendada.


Külalislektorite kaasabil on võimalik koostada õppematerjalide kogumik, mida hiljem tundides kasutada.


Järgmisel õppeaastal on kavas läbi viia 12-tunnine ettevõtluspäev, kuhu kaasatakse ka Palamuse gümnaasiumi, Voore põhikooli ja Torma põhikooli õpilased. Ettevõtluspäev põhineb Junior Achievement Young Enterprise põhimõttel "Learning by doing" ehk õppimine tegevuse kaudu.


Projekti raames on võimalus teha õpilasfirma, käia õppekäikudel ning projekti partneriks on Viiratsi saeveski. Antud projekti raames momendi seisuga tegutseb õpilasfirma VUUDI.


Projekt "Luua Metsanduskooli praktiline ettevõtlusõpe" viiakse ellu SA Innove toetuste agentuuri korraldatud avatud taotlusvooru "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel" raames. Projekti kestuseks on 3.12.2018 - 30.12.2020.