Uudised

Võõrustasime Luual rahvusvahelist arboristide koostööprojekti

Autor: Marje Kask

29.-31. augustil võõrustasime Luual rahvusvahelise arboristide koostööprojekti (“Promotion and Alignment of European Tree Technicians (ETT) Qualification in Europe”) partnereid Hollandist, Belgiast, Saksamaalt, Poolast, Rootsist ja Lätist.

 

Projekti eesmärk on toetada üle-euroopalist arboristika valdkonna koostööd ja kompetentsi tõusu läbi ETT (European Tree Tecnician) kutse ühtlustamise ning edendamise seal, kus siiani ETT kutse pole levinud. Selleks koostatakse ETT õppekava, õpijuhised koolitajatele ja õppijatele, luuakse ühtne kutseeksami mudel. Luual toimunud kohtumisel tehtigi tööd õpijuhiste koostamisega. Iga riigi töögrupid kirjutavad kodus iseseisvalt erinevate teemade peatükke, kokkusaamistel arutatakse seni tehtu läbi ja ühtlustatakse kirjutatu.

 

Lisaks projektitööle said külalised põgusalt ka Eesti loodust näha. Nad tutvusid kooliga, Luua arboreetumiga, said vaadelda arboristi õpilaste kutsevõistlust, matkasid Saare järve ümber, külastasid Tartut ja Peipsi järve äärset kanti.