Uudised

Rohkem pilte

Luuale rajatakse virtuaalne reaalainete õppimist parandav õppekeskkond

4.-5. detsembril toimub Luua Metsanduskoolis Erasmus+ prograrammi poolt toetatava projekti „Virtuaalsete õpikeskkondade loomine“ esimene kohtumine. Rahvusvahelise projekti peaeesmärgiks on luua virtuaalne õpikeskkond, milles on võimalik kombineerida teoreetiline STEM õpe ja praktika läbi reaaleluliste ülesannete ehk siduda matemaatika ja füüsika õppimine läbi erinevate reaaleluliste metsanduslike ülesannete. Loodetavasti parandab virtuaalreaalsusega põimitud õpimeetod huvi reaalainete vastu ning toob ka huvilisi kutsekooli, kus õpe on praktiline ja huvitav.

 

Eestis kogunenud projektipartnerid Soomest Hämeen ammatti-instituutti Oy koolist ja 3DBear Oy firmast tutvusid Luua Metsanduskooliga ning siin toimuva õppega, lisaks pandi paika projekti edasine ajakava ning planeeriti tegevusi. Kõik esimesele kohtumisele seatud eesmärgid said saavutatud ning järgmine kohtumine leiab aset juba 2024. aasta veebruaris Soomes, Häämenlinnas.

Lisainfo projekti kohta asub siin.