Juhised COVID-19 takistamiseks

Luua Metsanduskooli juhised koroonaviiruse leviku tingimustes

Meie kõigi huvides on kogu õppeaasta kestel hoida Luua Metsanduskooli avatuna ka siis, kui viirus levib ulatuslikult ning nakatunute osakaal ühiskonnas on suur. Oma tegevuses järgime Haridus- ja Teadusministeeriumi,Terviseameti ning Vabariigi Valitsuse korraldusi. Muudatustest anname teada nii siin lehel kui ajakriitilise info puhul ka läbi kursusejuhatajate ning kooli meililistide. Hoiame oma tervist!

 

Alates 1. novembrist 2021 on Luua Metsanduskoolis, tulenevalt Vabariigi Valitsuse korraldusest koroonaviiruse leviku tõkestamiseks, kehtestatud järgmised nõuded:


1.Üldised nõuded

 • Haigusnähtudega õppijatel, õpetajatel ja töötajatel on keelatud kooli tulla.
 • Kooli õppima ja tööle tulemisel on koolipere liikmete ohutuse tagamiseks kohustus täiskasvanud õpilasel ja töötajal esitada tõendi COVID-19 haiguse läbipõdemise või vaktsineerimise kohta; negatiivse SARS-CoV-2 RT-PCR testi või koroonaviiruse SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi. Teste on võimalik teha selleks määratud teenuseosutaja juures.
 • Hoonete üldkasutatavates ruumides on kaitsemaski kandmine  kohustulik (sh söökla ja iseteeninduskohviku järjekorras olles).
 • Täienduskoolitusest ja -õppest osavõtmisel tuleb esitada tõendi COVID-19 haiguse läbipõdemise või vaktsineerimise kohta.
 • Koolis olles tuleb regulaarselt pesta ja kuivatada käsi.
 • Hoonetesse sisenemisel ja väljumisel tuleb käsi desinfitseerida.
 • Omavahelises suhtluses tuleb vältida lähikontakte, et takistada piisknakkuse edasikandumist.
 • Lähikontaktiga on tegemist, kui inimene:
  • elas samas majapidamises COVID-19 haigega;
  • on olnud füüsilises lähikontaktis COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.
 • Kohtumiste ja arutelude läbiviimiseks on eelistatud kasutada veebikanaleid.

 

2.Ruumide kasutamine ja puhastamine

 • Kooli ruumides viibitakse nii vähe kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik.

 • Ruume tuleb regulaarselt, s.t iga 45 minuti järel, tuulutada, et tagada püsiv ventilatsioon (vastutab ruumi kasutaja).

 • Kõikides kasutatavates ruumides tuleb vajadusel puhastada pindu (vastutab ruumi kasutaja).

 • Üldkasutatavate ruumide pindu (ukselingid, käsipuud, lülitid, lauapinnad, toolide seljatoed jm) tuleb desinfitseerida regulaarselt (vastutab puhastusteenindaja).

 • Õpperuumide desinfitseerimine toimub iga õpperühma vahetumisel vahetundide ajal (vastutab ruumi kasutaja) ja igapäevase korralise koristuse raames (puhastusteenindaja).

 • Praktilist õppetööd ja/või praktikat tehes on õppijatel lubatud võimalusel kasutada isiklike õppevahendeid ja/või isiklikke tööriideid. Kooli poolt tagatud õppevahendite järgmisele grupile kasutamiseks andmisel tuleb need eelnevalt desinfitseerida (vastutavad praktilist õppetööd läbiviiv õpetaja ja puhastusteenindaja).

 • Kooli kõik õpperuumid on varustatud desinfitseerimisvahenditega .

 • Kooli jõusaalide kasutamisel tuleb järgida 50% täituvuse nõuet.

 • Kooli raamatukogu võib viibida kuni  kuus klienti ning soovitav on raamatud laenutada ettetellimisel e-posti teel. Õpikute ja raamatute tagastamine toimub kontaktivabalt.

 

3.Toitlustuse, majutuse ja transpordi korraldamine

 • Kooli sööklas pakutakse hommikusööki E 9:00-9:45 ja T-R 7:15-8:00.

 • Lõunasööki pakutakse õpilastele ja kooli töötajatele ajavahemikus kella 11:00-14:00, kus päeva- ja sessiooniõppe lõunapausid toimuvad erinevatel aegadel:

  1. päevaõppe I lõunapaus on kell 11:35-11:55

  2. päevaõppe II lõunapaus on kell 11:55-12.20

  3. sessiooniõppe lõunapaus on kell 12:30-13:10

 • Lõunapausid kellaaegadest kinnipidamine on nõutav kõikidele õpetajatele ja õpilastele.

 • Õpetaja on kohustatud teavitama sööklat, kui tema grupp on majast väljas ja õpilased ei tule sel päeval sööklasse sööma.

 • Metsa kaasavõetava toidu tellimus tuleb esitada hiljemalt eelmisel päeval kell 14:00 järgmistele kontaktile: e-post: Tatjana.Mallo@luua.ee või telefon: +372 5300 2963.

 • Õppijad majutatakse õpilaskodudes võimalusel tubadesse hajutatult. Õpilaskodus majutudes tohib kasutada ainult kooli voodipesu.

 • Kool tagab transpordi sõitudeks õppekäikudele ning praktikaobjektidele. Kooli transpordivahendis on maski kandmine kohustuslik. Võimaluse korral on soovitatav kasutada isiklikku transporti.

 • Kooli transpordivahendid varustatakse desinfitseerimisvahendiga ning puhastatakse peale iga grupi kasutuskorda (vastutab transpordi kasutaja).

 

4.Isikukaitsevahendite kasutamine

 • Kõigile õppijatele, õpetajatele ja töötajatele on isikukaitsevahendite (maskid, visiirid, respiraatorid, kummikindad jms) kasutamine üldkasutatavates ruumides  kohustuslik.

 • Kooli tingimustes kasutatud isikukaitsevahendid utiliseeritakse selleks ettenähtud ja märgistatud prügikastides.

 

5.Õpilase, õpetaja või töötaja haigestumine

 • Alaealise õpilase tervise eest vastutab lapsevanem, täiskasvanu vastutab oma tervise eest ise. Kuna haridusasutusse naasmiseks perearstikeskus tervistumise tõendeid ei väljasta, samuti ei tehta terveks saamise kinnitamiseks SARS-CoV-2-teste, tuleb  alaealisele õpilasele tõend kirjutada lapsevanemal.
 • Ägedate ülemiste hingamisteede viirusnakkuste sümptomite (köha, nohu, kurguvalu, palavik, üldine halb enesetunne, ebatavaline väsimus) tekkimisel peab jääma kohe koju ning võtma esimesel võimalusel ühendust perearstikeskuse või perearsti nõuandeliiniga 1220, kust antakse edasised juhised.
 • Kerge nohu või köhaga võib käia koolis, kui õpilane on mõnest hooajalisest nakkushaigusest paranenud, tema enesetunne on üldiselt hea, aga jäänud on kerge jääkköha või -nohu. Kui ei ole selge, kas tegemist on nakkusliku või mittenakkusliku seisundiga, tuleb nõu pidada perearstikeskusega.
 • Kroonilised haigused nagu astma ja allergia võivad põhjustada nohu ja köha, ent sel juhul üldiselt koju jääma ei pea. Reeglina on sellised kroonilised haigused varasemalt teada ning lapsevanem saab vajadusel kirjutada ise tõendi, kus ta kinnitab, et õpilase sümptomid ei ole nakkusohtlikud.
 • Kui õpilane haigestub koolis viibides:

  • peab ta haigustunnuste korral pöörduma koheselt kooliõe poole kiirtesti tegemiseks või tema puudumisel läheb/jääb õpilaskodusse, kus saab samuti teha kiirtesti;

  • positiivse tulemuse korral isoleeritakse ta tervetest õpilastest kasutades selleks sobivat ruumi ning varustatakse isikukaitsevahenditega (kirurgiline mask jms) ning informeeritakse haigestumisest koheselt kooli juhtkonda ja tema vanemaid ning korraldatakse vajadusel nende järele kutsumise ja tema koolist lahkumise (vastutab õpilaskodu töötaja). Seejärel konsulteerima perearstiga ja järgima tema juhiseid.

 • Kui õpilane haigestub kodus viibides:

  • peab ta koheselt informeerima kursusejuhendajat, kes teavitab juhtumist kooli juhtkonda;

  • konsulteerima oma perearstiga, kes vajadusel suunab õpilase testimisele.

 • Kui õpilase testi tulemus osutub negatiivseks aga esinevad paranemisjärgsed jääkköha või -nohu, siis tuleb tal naasta kooli esimesel võimalusel.

 • Kui õpilase COVID-19 testi tulemus osutub positiivseks, siis tuleb tal jääda kuni tervenemiseni eneseisolatsiooni.

 • Kui õpperühmas on tuvastatud COVID-19 haigestumine:

 • Kuni 2021/2022. õ-a 19-aastaseks saavad vaktsineerimata noored, kelle lähikontakt oli koolis, huvitegevuses või noorsootööasutuses, saavad lihtsustatud karantiini jääda juhul, kui nad teevad mitte varem kui 4. päeval pärast lähikontakti PCR-testi ja see on negatiivne. Lähikontaktsuse teadasaamisest kuni testitulemuse selgumiseni tuleb viibida kodus. Lihtsustatud karantiin kestab 10 päeva alates lähikontaktist ning sel ajal tohib negatiivse testi tulemuse saanu osaleda õppe ja kasvatustegevuses, huvitegevuses ja noorsootöös.
 • Juhul, kui vaktsineerimata õpilane või tema vanem keeldub testi tegemast, rakendub talle 10-päevane eneseisolatsioon.

 • Karantiinis viibides on välistatud huviringides, kaubanduskeskustes jm viibimine.

 • Haigestumise ja COVID-19 kahtluse korral peavad kõik õpetajad ja töötajad konsulteerima oma perearstiga, kes vajadusel suunab nad testimisele. Antud olukorrast tuleb õpetajal teavitada õppekorraldusspetsialisti, teistel töötajatel personalispetsialisti, kes informeerivad sellest koheselt kooli juhtkonda. Vastavalt ametikohale võib rakendada sellel perioodil kaugtööd. Kui kaugtöö võimalus puudub, siis tuleb jääda haiguslehele.

 • Kui töötaja testi tulemus osutub negatiivseks aga esinevad paranemisjärgsed jääkköha või –nohu, võib naasta tööle esimesel võimalusel.

 • Kui testi tulemus osutub positiivseks, siis tuleb tal jääda kuni tervenemiseni haiguslehele.

 • Kooliõe poole saab pöörduda T ja K kell 10:00-15:00 või telefoni 5048375 teel  või e-posti aadressil oksana.lazarevskaja@luua.ee .

 • Saabudes välisreisilt, tuleb käituda vastavalt Välisministeeriumi juhistele