Kutseeksamid

KUTSEEKSAMID

Eksamile pääsemiseks peab õpilasel olema:

 

  • vähemalt nädal enne eksamit sooritatud vajalikud eeldusained (nimekiri eksamijuhendis) või läbitud õppekava
  • õppeosakonnast väljastatud eksamile lubamise käskkiri

 

Õpilased, keda ei ole õppevõlgnevuste tõttu kutseeksamile lubatud, peavad õppevõlgnevused likvideerima ning pöörduma õppeosakonda eksamile lubamise käskkirja saamiseks. Seejärel tuleb ennast registreerida kodulehel vastavale kutseeksamile või kirjutada eksam@luua.ee.
 

Õpilased, kellel jäi kutseeksam positiivsele tulemusele sooritamata ja kellel on õigus sooritada korduskutseeksam, peavad eksamile saamiseks esitama avalduse (vt õppekorralduseeskirja) ja kodulehelt registreerima end kutseeksamile või kirjutama eksam@luua.ee

Aeg Eksam Kursus Koht (ruum) Juhendid
17. august kell 9.00  Metsur, tase 4 kutseeksam 18MSÕ2, 18MSÕ2A Õ217/218 Kutseeksami juhend
17. august kell 9.00 Harvesterioperaator ja Forvarderioperaator, tase 4 kutseeksam (metsanduslik test) 17HOPPK3, 18HOP2, 17FOPPK3, 18FOP2
Õ203

Kutseeksami juhend /harvester/

Kutseeksami juhend /forvarder/

18. august kell 9.00 Matkajuht, tase 4 lõpueksam 18LRJ2
Õ221

Kutseeksamijuhend

Eksami hindamisjuhend

18. august kell 8.00 Arborist, tase 4 lõpueksam (järeleksam) 18ARBSÕ2, 18ARB2 Õ129  
24. august kell 10.00 Metsur, tase 4 lõpueksam (järeleksam) 17MM3, 18MSÕ2, 18MSÕ2A Õ127 Eksami juhend
25. august kell 9.00 Harvesterioperaator, tase 4 ja Forvarderioperaator, tase 4 lõpueksam (järeleksam) 17HOPPK3, 18HOP2, 17FOPPK3, 18FOP2 Õ203  
26. august (graafik) Maastikuehitaja, tase 4 lõpueksam (järeleksam) 17MEPK3, 18MESÕ2 Praktikahoone Eksami juhend