Kutseeksamid

KUTSEEKSAMID

Eksamile pääsemiseks peab õpilasel olema:

 

  • vähemalt nädal enne eksamit sooritatud vajalikud eeldusained (nimekiri eksamijuhendis) või läbitud õppekava
  • õppeosakonnast väljastatud eksamile lubamise käskkiri

 

Õpilased, keda ei ole õppevõlgnevuste tõttu kutseeksamile lubatud, peavad õppevõlgnevused likvideerima ning pöörduma õppeosakonda eksamile lubamise käskkirja saamiseks. Seejärel tuleb ennast registreerida kodulehel vastavale kutseeksamile või kirjutada eksam@luua.ee.
 

Õpilased, kellel jäi kutseeksam positiivsele tulemusele sooritamata ja kellel on õigus sooritada korduskutseeksam, peavad eksamile saamiseks esitama avalduse (vt õppekorralduseeskirja) ja kodulehelt registreerima end kutseeksamile või kirjutama eksam@luua.ee

Aeg Eksam Kursus Koht (ruum) Juhendid
27. aprill, kell 9.00 - 18.00 Arborist, tase 4 kutseeksam (instrueerimine, test, uurimustööde kaitsmine) 18ARB2,                     18ARSÕ2 Õ129  
28. aprill, kell 8.00 - 18.00 Arborist, tase 4 kutseeksam (8.00 - 9.00 määramisülesanded; kell 9.00 - 18.00 praktiline eksam) 18ARB2,                     18ARSÕ2 Õ129  
29. aprill, kell 8.00 - 18.00 Arborist, tase 4 kutseeksam (praktiline eksam) 18ARB2,                     18ARSÕ2 Õ129