Kutseeksamid

KUTSEEKSAMID

Eksamile pääsemiseks peab õpilasel olema:

 

  • vähemalt nädal enne eksamit sooritatud vajalikud eeldusained (nimekiri eksamijuhendis) või läbitud õppekava
  • õppeosakonnast väljastatud eksamile lubamise käskkiri

 

Õpilased, keda ei ole õppevõlgnevuste tõttu kutseeksamile lubatud, peavad õppevõlgnevused likvideerima ning pöörduma õppeosakonda eksamile lubamise käskkirja saamiseks. Seejärel tuleb ennast registreerida kodulehel vastavale kutseeksamile või kirjutada eksam@luua.ee.
 

Õpilased, kellel jäi kutseeksam positiivsele tulemusele sooritamata ja kellel on õigus sooritada korduskutseeksam, peavad eksamile saamiseks esitama avalduse (vt õppekorralduseeskirja) ja kodulehelt registreerima end kutseeksamile või kirjutama eksam@luua.ee

Aeg Eksam Kursus Koht (ruum) Juhendid
16.09.-18.10.2019 Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja) kutseeksami töövaatlused 18MEHO1 Praktikakohad Eksami juhend
24.-25.10.2019 Metsanduse spetsialist, tase 5 kutseeksam 18MSPSÕ1 24.10. kell 9.00 Õ217/218 Eksami juhend
4.11.2019 Metsanduse spetsialist, tase 5 kooli lõpueksam (korduseksam) 18MSPSÕ1 Õ 217/218 Eksami juhend
6.-20.11.2019
(täpne ajakava selgub)
Forvarderioperaator, tase 4 kutseeksam 18FOPT1 Praktikakohad Eksami juhend
6.-20.11.2019
(täpne ajakava selgub)
Harvesterioperaator, tase 4 kutseeksam 18HOPT1 Praktikakohad Eksami juhend
5.11.2019 kell 9.00 Puittaimede hindaja, tase 5 kutseeksam 18DEND Õ209/210 Eksami juhend
18.11.2019 Puittaimede hindaja, tase 5 kooli lõpueksam (korduseksam) 18DEND1 Õ209 Eksami juhend
26.-27.11.2019

Forvarderioperaator, tase 4 kooli lõpueksam (korduseksam)

Harvesterioperaator, tase 4 kooli lõpueksam (korduseksam)

  praktikakohad

Koolieksami juhend (FOP)

Koolieksami juhend (HOP)

10.-14.02.2020 Raietööline, tase 3 19METS1,
19 METS 1A
  Kutseeksami juhend
10.-14.02.2020 Puukooliaednik, tase 4 18PKMSÕ2   Kutseeksami juhend