Kutseeksamid

 

 

Aeg Eksam Kursus Juhend
26.-28. aprill Arborist, tase 4 kutseeksam 20ARBSÕ2 Eksamijuhend
7. juuni Metsamasinate kutseeksami metsanduslik test 19HOPPK3; 19FOPPK3; 20HOP2; 20FOP2

Eksamijuhend (FOP)

Eksamijuhend (HOP)

8. juuni Metsur, tase 4 kutseeksam 19MM3 Eksamijuhend
15. mai portfooliod; 7. -14. juuni vaatlused Maastikuehitaja, tase 4 kutseeksam 19MESÕ2; 19MESÕ2A; 19MEPK3

Eksamijuhend

Portfoolio juhend

15. mai-14.juuni Maastikuehitaja, tase 3 kutseeksam 20ME3SÕ1 Eksamijuhend
7. juuni Aednik, tase 4 kutseeksam 20PKMSÕ2 Eksamijuhend
Praktikaseminar 2. juuni, eksam 8.-9. juuni Aktiivtegevuste instruktor, spetsialiseerumisega matkajuhtimisele, tase 4 kutseeksam 20LRJ2 Eksamijuhend

KUTSEEKSAMID

Eksamile pääsemiseks peab õpilasel olema:

 

  • vähemalt nädal enne eksamit sooritatud vajalikud eeldusained (nimekiri eksamijuhendis) või läbitud õppekava
  • õppeosakonnast väljastatud eksamile lubamise käskkiri

 

Õpilased, keda ei ole õppevõlgnevuste tõttu kutseeksamile lubatud, peavad õppevõlgnevused likvideerima ning pöörduma õppeosakonda eksamile lubamise käskkirja saamiseks. Seejärel tuleb ennast registreerida kodulehel vastavale kutseeksamile või kirjutada eksam@luua.ee.
 

Õpilased, kellel jäi kutseeksam positiivsele tulemusele sooritamata ja kellel on õigus sooritada korduskutseeksam, peavad eksamile saamiseks esitama avalduse (vt õppekorralduseeskirja) ja kodulehelt registreerima end kutseeksamile või kirjutama eksam@luua.ee