Kutseeksamid

Aeg Eksam Kursus Koht (ruum) Juhendid
8.-10. juuni Arborist, tase 4 kutseeksam 19ARBSÕ2  

Hindamisstandard

Eksamijuhend

09.juuni Metsur, tase 4 kutseeksam 18MM3    
09.juuni Harvesterioperaator, tase 4 kutseeksam 18HOPPK3; 19HOP2    
10.juuni Forvarderioperaator, tase 4 kutseeksam 18FOPPK3; 19FOP2    
11.juuni Metsamasinate kutseeksami metsanduslik test 18HOPPK3; 18FOPPK3; 19HOP2; 19FOP2    

KUTSEEKSAMID

Eksamile pääsemiseks peab õpilasel olema:

 

  • vähemalt nädal enne eksamit sooritatud vajalikud eeldusained (nimekiri eksamijuhendis) või läbitud õppekava
  • õppeosakonnast väljastatud eksamile lubamise käskkiri

 

Õpilased, keda ei ole õppevõlgnevuste tõttu kutseeksamile lubatud, peavad õppevõlgnevused likvideerima ning pöörduma õppeosakonda eksamile lubamise käskkirja saamiseks. Seejärel tuleb ennast registreerida kodulehel vastavale kutseeksamile või kirjutada eksam@luua.ee.
 

Õpilased, kellel jäi kutseeksam positiivsele tulemusele sooritamata ja kellel on õigus sooritada korduskutseeksam, peavad eksamile saamiseks esitama avalduse (vt õppekorralduseeskirja) ja kodulehelt registreerima end kutseeksamile või kirjutama eksam@luua.ee