Olulised kuupäevad lõpetajale

Eksamile pääsemiseks peavad olema õppevõlgnevused likvideeritud 07.06.2019.

 

27.06.19. kell 12.00 lõpuaktus päevase õppe õpilastele klubi saalis. Lõpetavad 16FOPPK3, 16HOPPK3, 16MEPK3, 16MM3, 17FOP2, 17HOP2, 17ME2 kursused.

Enne lõpuaktust, kell 11.15 - 11.45 allkirjade andmine lõputunnistuse kättesaamise kohta õppeosakonnas.

 

27.06.19. kell 15.00 lõpuaktus mittestatsionaarse õppe õpilastele klubi saalis. Lõpetavad 17MSÕ2, 17MSÕ2A, 17MESÕ2, 17MESÕ2A, 17LRJ2, 18METS1 kursused.

Enne lõpuaktust, kell 14.15 - 14.45 allkirjade andmine lõputunnistuse kättesaamise kohta õppeosakonnas.