Riigieksamid

GÜMNAASIUMI RIIGIEKSAMID 2020

NB! Riigieksameid saavad sooritada vaid eksami toimumise aasta 20. jaanuariks Eksamite Infosüsteemis registreeritud eksaminandid.

Lisaks abiturientidele on riigieksamite sooritamise õigus ka:

  • põhihariduse baasil kutseõppeasutuses lõpukursusel õppival õpilasel;
  • varem gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud isikul, kes ei ole antud õppeaines riigieksamit sooritanud või kes soovib varasema aasta riigieksamitulemust parandada;
  • kutseõppeasutuse õpilasel, kes ei ole lõpukursusel, kuid kellel on eksamiaine läbitud.

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid registreerivad end riigieksamitele eksamite infosüsteemis (EIS).

valides seal õppeained, milles nad sellel õppeaastal riigieksamid sooritavad.

Õpilastel, kelle pole võimalik siseneda ID-kaardi või mobiil-ID abil, saavad õppeosakonnast küsida keskkonda sisenemiseks parooli.

Tingimused, mida arvestada riigieksamitele registreerimisel, leiate INNOVE lehelt Riigieksamite valimine.

EIS-i kasutusjuhendid asuvad SIIN.


 

Riigieksamite toimumise ajad 2020

 

EKSAM

KUUPÄEV

KELLAAEG

TOIMUMISE KOHT

Eesti keel

E 20.04.

10.00

O.L. Palamuse Gümnaasium

 

Inglise keel kirjalik

E 04.05

10.00

O.L. Palamuse Gümnaasium

Inglise keel suuline

T 05.05.

9.00

O.L. Palamuse Gümnaasium

Matemaatika  

R 22.05.

10.00

O.L. Palamuse Gümnaasium

Eksamile minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument: pass, autojuhiluba või ID-kaart.  Isikuttõendava dokumendita eksamit sooritada ei saa.

Kohal tuleb olla vähemalt 20 minutit enne eksami algust.


Kui juba enne eksami toimumist on teada, et eksaminandil ei ole võimalik osaleda korralisel eksamil (nt usulistel põhjustel, osalemise tõttu rahvusvahelistel võistlustel, olümpiaadidel), on soovitav lisaeksami taotlus esitada võimalikult varakult enne eksamit. Sellisel juhul võib lisaeksami taotluse esitada ka juba eksamitele registreerumisel.


Kui korraliselt eksamilt puudumine on ootamatu (nt haigestumise korral), tuleb taotlus koos tõendiga esitada hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist.


Riigieksamite tulemused tehakse eksaminandile teatavaks internetis riigiportaali www.eesti.ee ja eksamite infosüsteemi EIS vahendusel. Võimalik on tellida ka tulemuste kiirteavitus e-kirja või SMS-i teel.