Riigieksamid

GÜMNAASIUMI RIIGIEKSAMID 2020

 

EKSAM

KUUPÄEV

KELLAAEG

TOIMUMISE KOHT

 

Eesti keel

 

29. mai

10.00

O.L. Palamuse Gümnaasium

Väike saal

 

Matemaatika

   

5. juuni

10.00

O.L. Palamuse Gümnaasium

Väike saal ja

ruum 169

Eksamile minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument: pass, autojuhiluba või ID-kaart.  Isikuttõendava dokumendita eksamit sooritada ei saa.

Kohal tuleb olla vähemalt 20 minutit enne eksami algust.

 

Riigieksamite tulemused  

Riigieksamitulemused on teada hiljemalt 30. juunil 2020.a, õpilastele väljastatakse elektroonilised riigieksamitunnistused hiljemalt 1. juulil 2020. a.   

 

Lisaeksamid   

2020. aasta kevadel läbi viidavate riigieksamite lisaeksamid korraldatakse 2020/2021. õppeaasta esimesel poolaastal. 

Lisaeksamil osalemiseks tuleb õpilasel registreerida ennast eksamile EIS-s  perioodil 6. juuni - 17. juuli 2020.