Riigieksamid

GÜMNAASIUMI RIIGIEKSAMID 2021

Riigieksameid saavad sooritada vaid eksami toimumise aasta 20. jaanuariks Eksamite Infosüsteemis registreeritud eksaminandid.

Lisaks abiturientidele on riigieksamite sooritamise õigus ka:

  • põhihariduse baasil kutseõppeasutuses lõpukursusel õppival õpilasel;
  • kutseõppeasutuse õpilasel, kes ei ole lõpukursusel, kuid kellel on eksamiaine läbitud.

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid registreerivad end riigieksamitele eksamite infosüsteemis (EIS).

valides seal õppeained, milles nad sellel õppeaastal riigieksamid sooritavad.

Õpilastel, kelle pole võimalik siseneda ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või HARID abil, saavad õppeosakonnast küsida keskkonda sisenemiseks parooli.

Tingimused, mida arvestada riigieksamitele registreerimisel, leiate INNOVE lehelt Riigieksamite valimine.

EIS-i kasutusjuhendid asuvad SIIN.

 

Riigieksamite toimumise ajad 2021

 

 

Põhieksam

Lisaeksam 1

Lisaeksam 2

Eesti keel (kirjalik)

19. aprill kell 10.00

17. mai

7. juuni

Inglise keel (kirjalik)

7. mai kell 10.00

26. mai

21. juuni

Inglise keel (suuline)

10. mai kell 9.00

26.-27. mai

21.-22. juuni

Matemaatika (kirjalik)

21. mai kell 10.00

3. juuni

18. juuni

 

Kõik põhieksamid toimuvad Palamuse gümnaasiumis. 

Eksamile ei tohi tulla, kui esinevad haigussümptomid (palavik, köha, peavalu, lihasvalu).

Eksaminand ei tohi tulla eksamile ka juhul, kui tema koroonatest on osutunud positiivseks enne eksami toimumist või ta on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga nakkusohtlikul perioodil (kuni 10 päeva enne eksamit). Lisaks võib praeguses epidemioloogiliselt keerulises olukorras esineda erinevaid muid põhjuseid, miks põhieksami päeval eksamil osalemine ei ole mõistlik. Sellisel juhul saab osaleda riigieksami lisaeksamil.

Kõik eksamiruumis viibivad isikud peavad kandma maski või katma suu ja nina. Nimetatud kohustus ei laiene isikutele, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Kui eksaminandi või eksamikorraldusega seotud isiku jaoks on maski kandmine olulistel põhjustel vastunäidustatud, on võimalik kasutada alternatiivina visiiri.

 

Kui eksaminand soovib osaleda riigieksami lisaeksamil, tuleb selleks kindlasti esitada avaldus Haridus- ja Noorteametile kolme tööpäeva jooksul peale põhieksami toimumist.

Taotluse vorm ja juhised selle esitamiseks leiab SIIT.

 

Riigieksamite tulemused tehakse eksaminandile teatavaks internetis riigiportaali www.eesti.ee ja eksamite infosüsteemi EIS vahendusel. Võimalik on tellida ka tulemuste kiirteavitus e-kirja või SMS-i teel.