Lõpueksamid

 

16. august Metsamasinate kutseeksam 20HOPPK 20FOPPK 21HOP 21FOP 21FOPSÕ Meelis Kall

Eksamijuhend HOP

Eksamijuhend FOP

21. - 25. august Metsamasinate kooli lõpueksam (järeleksamid) 20HOPPK 20FOPPK 21HOP 21FOP 21FOPSÕ Meelis Kall

Eksamijuhend HOP

Eksamijuhend FOP

28.august-22.sept Maastikuehitaja, tase 3 kutseeksami praktiline osa 22ME3SÕ Hannes Tilk Eksamijuhend
28.august-22.sept Maastikuehitaja, tase 4 kutseeksami praktiline osa 21ME4SÕ Hannes Tilk Eksamijuhend
16.-17. oktoober Metsamajanduse spetsialist, tase 5 kutseeksam 22MSPSÕ Tenek Mäekivi Eksamijuhend
23. oktoober Raietööline, tase 3 kutseeksam 22METS Tõnu Reinsalu Eksamijuhend
24. oktoober Metsatehnik, tase 4 kutseeksam 21MTSÕ Tenek Mäekivi Eksamijuhend
7. november Puittaimede hindaja, tase 5 kutseeksam 22DEND Marje Kask Eksamijuhend
14. november Puittaimede hindaja, tase 5 kooli lõpueksam (järeleksam) 22DEND Marje Kask Eksamijuhend