lõpueksamid

Kutseeksamid

Aeg ja koht Eksam Kursus Juhend
7. juuni
kell 10.00 Õ203
Metsamasinate kutseeksami metsanduslik test 19HOPPK3; 19FOPPK3; 20HOP2; 20FOP2

Eksamijuhend (FOP)

Eksamijuhend (HOP)

8. juuni
kell 9.00 Õ127
Metsur, tase 4 kutseeksam 19MM3 Eksamijuhend
15. mai portfooliod;
7. -14. juuni vaatlused
Maastikuehitaja, tase 4 kutseeksam 19MESÕ2; 19MESÕ2A; 19MEPK3

Eksamijuhend

Portfoolio juhend

15. mai-14.juuni Maastikuehitaja, tase 3 kutseeksam 20ME3SÕ1 Eksamijuhend

7. juuni
kell 8.00 P201, P203

Aednik, tase 4 kutseeksam 20PKMSÕ2 Eksamijuhend
Praktikaseminar 2. juuni
eksam 8.-9. juuni 
kell 8.00 Õ223
Aktiivtegevuste instruktor, spetsialiseerumisega matkajuhtimisele, tase 4 kutseeksam 20LRJ2 Eksamijuhend

Eksamile pääsemiseks peab õpilasel olema:

  • vähemalt nädal enne eksamit sooritatud vajalikud eeldusained (nimekiri eksamijuhendis) või läbitud õppekava
  • õppeosakonnast väljastatud eksamile lubamise käskkiri

Õpilased, keda ei ole õppevõlgnevuste tõttu kutseeksamile lubatud, peavad õppevõlgnevused likvideerima ning pöörduma õppeosakonda eksamile lubamise käskkirja saamiseks. Seejärel tuleb ennast registreerida kodulehel vastavale kutseeksamile või kirjutada eksam@luua.ee.
 

Õpilased, kellel jäi kutseeksam positiivsele tulemusele sooritamata ja kellel on õigus sooritada korduskutseeksam, peavad eksamile saamiseks esitama avalduse (vt õppekorralduseeskirja) ja kodulehelt registreerima end kutseeksamile või kirjutama eksam@luua.ee.