lõpueksamid

Kutseeksamid

Aeg Eksam Kursus Juhend
24. august                kell 8.30 Õ203 Metsamasinate kooli lõpueksam/ kutseeksam 19HOPPK3; 19FOPPK3; 20HOP2; 20FOP2

HOP koolieksam
HOP kutseeksam
*   *   *

FOP koolieksam  
FOP kutseeksam

1.-2. september Arborist, tase 4 kooli lõpueksam 20ARBSÕ

Koolieksami juhend

Kutseeksami juhend

29.august-23.sept Maastikuehitaja, tase 3 kutseeksam 21ME3SÕ Eksamijuhend
29.august-23.sept Maastikuehitaja, tase 4 kutseeksam 20ME4SÕ Eksamijuhend
17.-18. oktoober Metsamajanduse spetsialist, tase 5 kutseeksam 21MSPSÕ Eksamijuhend
24. oktoober Raietööline, tase 3 kutseeksam 21METS Eksamijuhend
25. oktoober Metsatehnik, tase 4 kutseeksam 20MTSÕ; 20MTSÕA Eksamijuhend
8. november Puittaimede hindaja, tase 5 kutseeksam 21DEND Eksamijuhend

Eksamile pääsemiseks peab õpilasel olema:

  • läbitud õppekava (õppevõlgnevused tähtajaks likvideeritud);
  • õppeosakonnast väljastatud eksamile lubamise käskkiri.

Õpilased, keda ei ole õppevõlgnevuste tõttu kutseeksamile lubatud, peavad õppevõlgnevused likvideerima ning pöörduma õppeosakonda eksamile lubamise käskkirja saamiseks. Seejärel tuleb ennast registreerida kodulehel vastavale kutseeksamile või kirjutada eksam@luua.ee.
 

Õpilased, kellel kutseeksam ebaõnnestus, sooritavad kooli lõpetamiseks korduslõpueksami, mis toimub kooli määratud tähtajal ja eksamile lubamise otsus tehakse õpilase avalduse alusel (esitatakse õppeosakonda). Kui õpilane soovib lisaks kooli lõputunnistusele saada ka kutsetunnistust, siis tuleb tal kodulehel registreerida end vastavale kutseeksamile või kirjutada eksam@luua.ee.