Tugiteenused

 

Luua Metsanduskool on pühendunud iga õppija individuaalsuse arvestamisele ning tema õpitee igakülgsele toetamisele. Selleks oleme koolis loonud mitmeid õpilasele abiks olevaid tugivõimalusi.

  • Mentor on partner, kes aitab õppijal (menteel) saavutada oma eesmärke. Mentor toetab õppijat (menteed) nii oskuste kui ka isiksuseomaduste arendamisel. Mentor ei ütle ette, kuidas peab tegema, vaid suunab õppijat mõtlema, mis on tema tugevused, erisused ja võimalused. Mentoriroll eeldab oskust olla tähelepanelik küsija, väga hea kuulaja ning oskuslik peegeldaja.
  • Õpilasnõustaja on õppimist toetav nõustaja ja ning karjääriplaneerimise toetaja. 
  • Tugispetsialist on õppimist toetav, probleeme ennetav ning individuaalse õpitee koostamist abistav inimene. 
  • Tugirühm on meeskond, kelle ülesandeks on leida lahendusi õpilase probleemidele, ennetada õpiraskuste tekkimist ning vajadusel toetab, koostades õpilast toetava õppeplaani ning analüüsides õpiraskuste tekkepõhjusi. 
  • Psühholoog (vajadusel teenusena) toetab õpilast emotsionaalsete raskuste tekkimisel. 
  • Kooliõde osutab meditsiinilist teenust

 

Haridusliku erivajadusega õppija puhul läheneme õppijale individuaalselt ning leiame õpilase jaoks parima võimaluse lähtudes kooli poolt pakutavatest õppevõimalustest.