Tunnustatud praktikaettevõtted

​Luua Metsanduskooli tunnustatud praktikaettevõtted 2020

METSANDUSVALDKOND

 1. Pajaka Puit OÜ – Rapla maakonnas tegutsev metsandusettevõte, töötajaid septembri lõpu seisuga 22. Sellest ettevõttest on leidnud mitmed Luua Metsanduskooli õpilased praktika- ja töökoha.
 2. Aakri teenused OÜ – Lääne- ja Põhja Eestis põhiliselt tegelev ühemehefirma, kus praktikajuhendaja on ka ise Luua Metsanduskoolis õppinud ning teab täpselt mida üks praktikant vajab.
 3. Tornator Eesti OÜ – Eesti suurim erametsaomanik, töötajaid 16, kuid lepingupartnereid on kordi rohkem. Praktikajuhendajad ka ise Luua Metsanduskoolis õppinud.
 4. AS Vestman Mets – metsamaade haldusteenust pakkuv ettevõte, mis pakub tööd küll vaid 7 inimesele, kuid samas on partnerina tööandja paljudele väikeettevõtetele. Sellest ettevõttes saab praktikant vajaliku oskusteabe metsa majandamiseks
 5. Alemaa ja Mets OÜ – Raplamaa ettevõte, mille põhitegevuseks on metsanduslikud tööd ja metsade haldamine. Praktikakohti on pakkunud mitmetele metsandusõpilastele.
 6. Kaleva Puidutööstus OÜ – Harjumaa ettevõte, mis tegutseb mitmel tegevusalal, kuid metsandusliku oskusteabe on saanud nii mitmedki metsanduse õpilased. Eelised loob ka see, et praktikajuhendaja on ka ise läbinud Luua Metsanduskooli metsanduse spetsialisti õppe.
 7. Artiston OÜ – Lääne-Virumaa tegutsev suur metsandusettevõte, kus praktika- ja töökoha on leidnud mitmed Luua Metsanduskooli õpilased.
 8. RMK Kirde regioon - RMK hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 46% Eesti metsadest.  RMK Kirde regiooni metsakasvatusjuht Ilmar Paal on üle 30-aastase staažiga metsakasvataja. Oma pikaajalisi teadmisi on ta edasi andnud paljudele praktikantidele. 
 9. Vardi Metsaühistu - Vardi Metsaühistu on asutatud 2002. aastal Nissi (Saue) ja Märjamaa valla metsaomanike eestvedamisel. 2019. aasta detsembri seisuga kuulub metsaühistusse 546 liiget, metsamaa kogupindalaga ca 18 892 hektarit.  Vardi Metsaühistu põhitegevus on liikmete koostöö koordineerimine metsamajanduse, metsakasvatuse, metsakaitse, metsa kõrvalkasutuse, metsa melioratsiooni, metsateede ehituse ja hoolduse, jahimajanduse ja turismi ning metsasaaduste varumise ümbertöötlemise ja turustamise alal. Vardi Metsaühistu põhiline tegevuspiirkond on Harju- ja Raplamaa. Vardi Metsaühistu koos oma juhendaja Taavi Ehrpaisiga on alati lahkelt praktikante vastu võtnud ning jaganud oma rohkeid erialaseid teadmisi ja oskusi edasi. 

 

METSAMASINAÕPPE VALDKOND

 1. Renlog Eesti OÜ
 2. EGR Grupp OÜ
 3. Valma Saeveski OÜ
 4. Valga Puu OÜ
 5. Järva Puu OÜ
 6. Ermets OÜ
 7. Ehel OÜ
 8. Vikingmodum OÜ
 9. Eastforest OÜ
 10. Võsasalu OÜ
 11. Albu Metsnik OÜ
 12. Robin Wood Trading OÜ
   

 

MATKAJUHTIMISE VALDKOND

 1. 7 Versta OÜ - Naised, kes korraldavad matku nii siin- kui ka sealpool piiri. Õppijad on alati hinnanud oma praktikakogemuse Kulgejate Klubis väga heaks, asjatundlikud juhendajad, põnevad ja õpetlikud tegevused. Kulgejate Klubi on olnud läbi paljude aastate ka väga heaks partneriks õppetöö läbiviimisel. Liisi ja Eveli on naised, kes praktikantidele jagavad alati edasi oma kõige paremad nipid ja süstivad praktikantidesse julgust ja enesekindlust matkamisega tegelemiseks.
 1. Loodusturism OÜ - Lõuna-Eesti kõige mitmekülgsel ja parim matkaettevõtte, kes on koolile väga heaks partneriks olnud juba ligi kümme aastat. Õppijad hindavad ettevõtet väga kõrgelt just seetõttu, et praktiline kogemus, mis on Loodusturism OÜs võimalik saada on väga mitmekesine. Tegevused, mida praktika käigus saab teha, aitavad väga hästi lihvida erialaseid oskusi. Imre on mees nagu orkester, ei ole asja, millega ta loodusturismi valdkonnas hakkama ei saaks. Kõrgelt hinnatud juhendaja, kes jagab lahkelt oma kogemust nii ettevõtte juhina kui ka praktilisi näpunäiteid toredate matkade korraldamiseks.
 1. OÜ Viis Aastaaega - Ettevõte, kes on seisnud meie kõrval matkajuhtide õpetamise esimesest päevast alati. On panustanud õppekava loomesse ja olnud praktikabaasiks meie kõikidele õpilastele, kes väga armastavad vett ja veematkamist. Juhendajad on väga suurte kogemustega matkajuhid, kellega koos saab praktikant alati hindamatu kogemuse.
 1. SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus ehk Tartu Loodusmaja - Tartu loodusmaja on ettevõte, kes on samuti matkajuhtide õpetamisel seisnud meie kõrval õppe algusest saati. Loodusmaja on alati olnud hindamatuks praktikabaasiks meie õpilastele, kes armastavad eelkõige lastega tegelemist. Ettevõtte väga sisulised ja mõtestatud tegemised annavad praktikantidele väga põhjaliku ülevaate, kuidas just lastegruppidega toimetada. Aire on juhendaja, kellel on meeletud teadmised ja oskused looduse vahendamisel. Ta on alati suurima rõõmuga praktikajuhendaja ja jagab entusiastlikult edasi oma kogemust ja julgustab õppijaid ka siis, kui neil on raske.
 1. Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA - Väga armas ja tore ettevõtte Tartu külje alt, kus läbi aastate on käinud mitmeid praktikante. Ettevõte, kes kujundab säästlikku mõtteviisi, arendab loodusturismi ja loodusharidust ning lisaks sellele kõigele viljeleb veel maastikukaitsealade jätkusuutlikku majandamist. Triinu on juhendaja, keda praktikandid hindavad väga kõrgelt. Triinu jätab õppijatesse tunde, et nad on alati oodatud ja arvestab alati õppijate soovide ja huvidega. Tema eesmärgiks on, et õppijad saaksid võimalikult erineva kogemuse.
 1. Tipu Looduskool - Armas ja pisike looduskool, kes pakub Soomaal harivaid elamusi. Tegevusi leidub seal igas eas külastajatele. Kaks naist teevad seal suuri asju. Kui õppijad soovivad tõelise looduse rüppe praktikale, siis valivad nad praktikakohaks just Tipu Looduskooli. Mari on juhendajana empaatiline ja kuna ta on ise kooli ja matkajuhtimise eriala vilistlane, siis ta oskab väga pädevalt juhendada. Suunab õpilasi otsima, avastama ja ise tegutsema.
 1. RMK Oandu ja Pähni külastuskeskused - RMK on matkajuhtide õpetamisel olnud praktikabaasiks matkajuhtide õpetamise aegade algusest saati. Kui õppijad soovivad saada kogemust riigi süsteemist ja saada aimu, kuidas matkade ja programmide läbiviimine ja korraldamine käib, on õigeks valikuks just RMK külastuskeskused. Tiina ja Taavi puhul on välja toonud õpilased väga professionaalset juhendamist, kes jagavad väga häid näpunäiteid ja annavad õppijatele alati objektiivset tagasisidet.
 1. Wanderlust Matkad OÜ - Ettevõte, kelle eesmärgiks on olla Eesti parim matkaettevõte. Meie praktikaettevõtete pesamuna, kes on sündinud koolipingis. On märkimisväärne, et ühes ettevõttes on tegutsemas kõik matkajuhi eriala vilistlased, kokku 8 ägedat matkajuhti. Wanderlust aitab Sul avastada loodust ja iseennast. Kert on mees, kes jagab õppijatega kõike, mida tal jagada on. Ta on oma südameasjaks võtnud uutele matkajuhtidele oma kogemuste ja teadmiste jagamise ning püüab võimaldada praktikantidele võimalikult mitmekesise praktika.

 

ARBORISTIKA VALDKOND

 1. Puulangetus OÜ - Andrus Kokerov on kõrgete nõudmistega nii enda kui teiste suhtes, oma ala proffessionaal. Uurib ja arendab eriala. 
 2. Revatrin Grupp OÜ - Arboristiettevõtted on Eestis väiksed, tavaliselt ühemehefirmad, aga Revatrin Grupis on arboristika mõistes üks suurimaid oma 6 töötajaga. Revatrin Grupp OÜ tegeleb peaaegu kõigi arboristi töödega alates puude istutamisest kuni puu elukaare lõpuni. Reavatrin Grupis praktikal olles võib õppija olla kindel, et ta saab teha erinevaid arboristitöid ja et ta junendatud pädevate arboristide poolt.
 3. Greening OÜ - Arboristiettevõtted on Eestis väiksed, tavaliselt ühemehefirmad, aga Revatrin Grupis on arboristika mõistes üks suurimaid oma 6 töötajaga. Revatrin Grupp OÜ tegeleb peaaegu kõigi arboristi töödega alates puude istutamisest kuni puu elukaare lõpuni. Reavatrin Grupis praktikal olles võib õppija olla kindel, et ta saab teha erinevaid arboristitöid ja et ta junendatud pädevate arboristide poolt.
 4. Ökomets OÜ - Jürjo Lokk on kooliga tihedalt seotud, kui abi vaja – näiteks kasvõi kutseeksami korraldamisel. Suure praktilise kogemusega, ratsionaalne, konkreetse ütlemisega.
 5. OK Acer OÜ - Jürjo Lokk on kooliga tihedalt seotud, kui abi vaja – näiteks kasvõi kutseeksami korraldamisel. Suure praktilise kogemusega, ratsionaalne, konkreetse ütlemisega.
 6. FIE Mart Hiio - Jürjo Lokk on kooliga tihedalt seotud, kui abi vaja – näiteks kasvõi kutseeksami korraldamisel. Suure praktilise kogemusega, ratsionaalne, konkreetse ütlemisega.
 7. Greenmoto OÜ - Taivo Paeveer praktiakjuhendajana on väga asjatundlik


PUITTAIMEDE HINDAJATE PRAKTIKAKOHAD

 1. Tallinna Botaanikaaed - Tallinna Botaanikaaed on väga populaarne praktikakoht puittaimehindajaate hulgas. Olev Abner, Tallinna Botaanikaaia peadendroloog, on praktikajuhendajana õppijate poolt väga kõrgelt hinnatud.  Olevil on väga sügavad teadmised puudest ja puittaimede hindamisest. On selle ala üks tipptegijaid Eestis.
 2. Artes Terrae OÜ - Sulev Nurme on laialdaste teadmiste ja suurte kogemustega puittaimede hindamisel, õppijad hindavad teda praktikajuhendajana, ta on kannatlik ja rahuliku meelega  algajate juhendamisel.
 3. Linnart OÜ - Tsitaat õppijalt: "Praktikaeesmärkide täitmisele aitas kaasa juhendaja (Hele Möllits) nõue iseseisvalt hakkama saada. Juhendaja sekkus küsimuste
  korral ja probleemide aruteluks ning oli väga motiveeriv ja toetav."
 4. Sõbra Lilled OÜ - Eve-Viktoria on pikka aega praktiseerinud puittaimede hindajana, olnud praktikajuhendaja, lõputööde juhendaja ja retsensent. Ta jagab oma laialdasi teadmisi meelsasti ka õppijatega.
 5. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet - Sulev Järve on pikka aega töötanud Tallinnas dendroloogi/metsavahina, tal on suured teadmised puudest, puude haigustest ja kahjustustest ning puude hindamisest. 

 

MAASTIKUEHITUSE VALDKOND

 1. Estlandscape OÜ
 2. Uma Tara OÜ
 3. Roheline Ruum OÜ
 4. Kivisilla OÜ
 5. Lootos Projektid OÜ
 6. Aia- ja Maastikukujunduse OÜ

PUUKOOLIAEDNIKE PRAKTIKAKOHAD

 1. Kristiine Puukool OÜ
 2. Järvselja õppe- ja katsemetskond SA
 3. Karukäpa Puukool OÜ
 4. Plantex AS
 5. Luua Metsanduskooli puukool-arboreetum