Põlvamaa metsaühistu stipendium

Koostöös MTÜga Põlvamaa Metsaühistu välja antav stipendiumi (statuut) eesmärgiks on metsandusega seotud erialade populariseerimine, metsanduse erialadel õppivate Põlva maakonna õpilaste õpimotivatsiooni tõstmine ning Eesti erametsandusele spetsialistide koolitamisele kaasaaitamine. 

Stipendium on mõeldud metsanduse valdkonna koolipõhise õppevormi õpilasele, kes

·        elab Põlva maakonnas

·        on õpingutesse- ja töössesuhtumisega eeskujuks kaasõpilastele

·        tegeleb aktiivselt kutseala, spordi ja koolivälise tegevusega

 

Stipendiumifondi suurus on 1300 eurot. Stipendiumitaotlusi on võimalik õppeaastaks 2018/2019  esitada 4.–21. septembrini. Selleks tuleb täita vastav taotlusvorm statuudi lisas ning esitada see koos nõutud dokumentidega kooli kantseleisse.

Konkursi komisjoni koosolek toimub septembri viimasel nädalal.

 

Komisjoni  koosseis on järgmine:

·        esimees – Tarmo Lees, MTÜ Põlvamaa Metsaühistu esindaja

·        liikmed – Jaanus Aun, SA Erametsakeskuse juhatuse esindaja;
                         Peep Arold, Luua Metsanduskooli metsaülem         

 

 

Varasemad stipendiaadid:

2010/11 – Kaivo Kaljuvee

2011/12 – Kuldar Ilm

2012/13 – Andi Jaaska

2013/14 – Andi Jaaska

2015/16 – Piret Jüriöö

2016/17 - Kristjan kattai

2017/18 - Karl Jürgen Pall

2018/19 - Karl Jürgen Pall

 

STATUUT