Toomas Ehrpaisi nimeline stipendium

TOOMAS EHRPAISI NIMELINE STIPENDIUM

 
Stipendiumi (statuut) väljaandmisega peetakse meeles Luua Metsanduskooli vilistlast, teenekat metsameest ja aktiivset ühiskondliku tegevuse eestvedajat Toomas Ehrpaisi.
 
Stipendiumiga on Riigimetsa Majandamise Keskus koos Luua Metsanduskooliga seadnud eesmärgiks populariseerida metsandusega seotud erialasid ning tõsta nendel erialadel õppivate õpilaste motivatsiooni. Eesmärgi täitmiseks on RMK metsandusvaldkonna päevase õppevormi õpilasele välja pannud stipendiumi, mille suurus on 1917 eurot.
 
Stipendiumitaotlusi on võimalik õppeaastaks 2018/2019  esitada  4.–21. septembrini. Selleks tuleb täita vastav taotlusvorm (statuudi lisa 1) ning esitada see koos nõutud dokumentidega kooli kantseleisse.
 
Konkursi komisjoni koosolek toimub septembri viimasel nädalal, komisjoni  koosseis on järgmine:
esimees – Tavo Uuetalu, RMK juhatuse liige
liikmed – Taavi Ehrpais, perekonna liige
                    Luua MK õpetajaskonna esindaja
                    Luua MK juhtkonna esindaja,
                    Luua MK direktor
                    Luua MK õpilasesinduse liige
 
 
Varasemad stipendiaadid:
2008/2009  –  Rivo Fomotškin
2009/2010  –  Marek Kangur
2010/2011 –  Annes Välk
2011/2012 –  Andi Noot
2012/2013 –  Karl-Raigo Pikhof
2013/2014 – Kairi Laak-Randoja
2015/2016 – Karlis Kevvai
2016/2017 - Marti Meier
2017/18 - Aleksander Palu
2018/19  - Ralf Elfenbein