Vilistlaskogu

Luua Metsanduskooli ning selle eelkäijaid on lõpetanud ligikaudu 5000 Eesti looduses tegutsevat ja hingega metsade, looduse ja maastiku ilu ning elu eest seisvat inimest.

 

Nende ühendamiseks on Luua Metsanduskooli 75. juubeliaastal loodud MTÜ Luua Metsanduskooli Vilistlaskogu, millega on oodatud liituma kõik lõpetanud. Toetajaliikmeks võib astuda ka Luua Metsanduskooli (enidne) töötaja või viimasel kursusel õppija. 

 

Luua Metsanduskooli Vilistlaskogu eesmärgid on: 

  • kanda edasi ja hoida au sees Luua Metsanduskooli traditsioone ning vaimsust;
  • ühendada Luua Metsanduskooli kogukonda – vilistlasi, õpilasi, praeguseid ja endiseid õpetajaid ning töötajaid;
  • arendada Luua Metsanduskooli ja vilistlaskogu liikmete vahelist koostööd kutsehariduse ja praktika valdkonnas;
  • vahendada vilistlaste kompetentse õpilaste ja õpetajate arendamiseks;
  • tutvustada ning populariseerida Luua Metsanduskooli ja selle erialasid;
  • arendada Eesti metsandusliku kutseharidust ning panustada selle positiivsesse kuvandisse;
  • tunnustada erialaselt või ühiskondlikult aktiivseid ja edukaid Luua Metsanduskooli õpilasi ning silmapaistavaid töötajaid.

 

Liitumine

Vilistlaskoguga liitumiseks tuleb esitada juhatusele avaldus.

 

Liikmemaks on 10 eurot aastas, toetajaliikmele 5 eurot aastas.

 

Liikmemaksu saab tasuda:

arveldusarvele EE481010220298301226 (SEB pank)
saaja: Luua Vilistlaskogu
selgitus: liikmemaks + nimi, kelle eest tasutakse. 

 

MTÜ Luua Metsanduskooli Vilistlaskogu põhikiri