Uudised

Rohkem pilte

Välismaale praktikale? Kindlasti!

Just nii kinnitasid Luua metsanduskooli metsamasinaoperaatori eriala õpilased, kes olid aprillikuus õpirände vahendusel praktikal naabrite juures Lätimaal. Lätis on Luua metsanduskooli projektipartneriks Ogre Metsanduskool (Ogre Technical School). Hiljutisest õpirändest võttis osa kuus tulevast metsamasinaoperaatorit – kolm harvesteri ja kolm forvederi eriala õpilast.

Oma muljeid Lätis toimunust vahendas harvesteri õppiv Joosep Štubis, kellele see oli esimene kord tutvuda teise riigi metsandusega.

Ogresse jõudsid Luua metsanduskooli õpilased öösel, kus neid ootas ees juba elukoht – poisid majutati kooli õpilaskodusse. „Uus ühikas oli värske. Olemas oli kõik eluks vajalik- internet, dušš, wc, pisike kööginurk. Miinuseks oli kohati aeglane internet- isegi, kui kasutasid kaablit. Läti "komandandid" olid lahed – alati abivalmid ja meid ei segatud kordagi,“ rääkis Joosep. Väikeseks takistuseks oli aga see, et vastuvõtjad rääkisid põhiliselt (lisaks läti keelele) vene keelt, meie poistel oli aga lisaks eesti keelele suus vaid inglise keel. Siiski saadi edukalt hakkama, abiks oli ka üks Luual õppiv noormees, kellele vene keel probleeme ei valmistanud.

Eluolu kohta mainis Joosep veel seda, et söök Ogre koolis oli suurepärane – maistvad ja valikuvõimalus oli suur!

Loomulikult ei keskendunud meie poisid Lätimaal ainult elu-olule. Praktika tähendab ikka ju õppimist ja harjutamist ning seda alustatigi metsamasinate simulaatoritel. Võrreldes kodukooliga hindasid poisid Läti võimalusi väiksemateks, kuid kõik ülesanded said sooritatud.

Seejärel oli aga käes aeg päris tööle siirduda. Esimeseks ülesandeks oli harvendusraie, mis oli kõikidele meie poistele jõukohane. Läti õpetaja oli isegi mõnevõrra üllatunud, et meie kooli I kursuse õpilased saavad sellise tööga iseseisvalt hakkama! Muidugi jagas õpetaja ka juhtnööre, kuid iga mehe tööd pärast üle vaadates jäi ta sellega rahule.

Joosep lisas, et väga tore oli ka puhkepausideks kasutatav vana buss. „Sinna sisse oli ehitatud puuküttega ahi. Kahes reas asusid istmed, kus siis iga mees leidis endale sobiva tegevuse- kas sõi lõunat või tegi pisikese uinaku,“ rääkis Joosep.

Praktika teisel nädalal alustasid praktikandid tööd lageraie langil. Selle ülesande eel võttis Läti instruktor esialgu kaks õpilast kabiini ning seletas neile Lätis kehtivad töövõtted üksipulgi läbi. „Seal saime higistada, sest masin oli nii jämedate tüvede jaoks veidike nõrk. Õnneks ei olnud langetamisel suuri apsakaid,“ muljetas Joosep.

Kokkuvõttes hindas Luua metsanduskooli metsamasinate eriala 18HOP1 kursus praktika igati õnnestunuks ja käiku ei kahetse. „Saime uusi kogemusi tööalaselt- kindlasti soovitame osa võtta kõigil, kel on huvi Erasmus projektide vastu,“ võttis ka Joosep välispraktika kokku.

Vabal ajal käisid meie õpilased Riia vanalinnas, Ogre metsapargi radadel , Gauja rahvuspargi terviseradadel. Suuremat silmailu pakkusid Turaida loss ja Cesise vanalinn.

Projekt "Metsandussektori õpilaste ja õpetajate õpiränne erialaste oskuste täiendamiseks Euroopas", mida rahastab Erasmus+ programm, hõlmab metsanduse ja loodusretkejuhtimise õpilaste ja õpetajate õpirännet.