Uudised

Luua Metsanduskool alustab uute õpilaste vastuvõttu

Eesti ainus metsanduslikele kutseoskustele fokuseeritud hariduskeskus, Luua Metsanduskool alustab 15. maist uute õpilaste vastuvõttu. Juunini oodatakse avaldusi neilt, kel soov sügisest asuda õppima päevasesse õppesse, sessiooniõppe erialadele avatakse vastuvõtt pea terveks suveks.

 

Koolijuhi Haana Zuba-Reinsalu sõnul on eelmised aastad näidanud, et huvi metsanduslike erialade vastu ühiskonnas on tõusnud: „Metsanduses on ees ootamas põlvkonnavahetus ning tulevasel metsatehnikul on täna töötavate metsameestega võrreldes oma ametis suurem vajadus nüüdisaegsete infosüsteemide ja mõõtmistehnoloogiate oskamise järele. See eeldab noortelt, kes täna õppima asuvad, lisaks metsade põhjalikule tundmisele ka digitaalsete töövahendite, kiirelt uuenevate süsteemide kasutamise ja andmete tõlgendamise oskust.“

 

Teisalt on metsanduses täna veel töötamas hulgaliselt inimesi, kel puudub vastav haridus. Sel aastal avatakse esmakordselt vastuvõtt forvaderijuhi õppe sessioonivormile, mida on sektori tööandjad ammu oodanud. „Metsamasinajuhte on tulevikuprognooside kohaselt Eestis väga vaja. Õppinud masinajuhti eristab isehakanust lisaks põhjalikule masina tundmisele metsakasvatusliku ja ökoloogilise poole väga hea tundmine ning oskus oma töövõtteid kohandada selliselt, et ka tervist jätkuks kauemaks. Järjest enam suuname metsamasinaõppes rõhku väiksemate, näiteks hooldusraiete läbiviimise õppele selleks loodud pisemate metsamasinatega,“ sõnas Zuba-Reinsalu.

 

Luua metsanduskoolis saab õppida kolme valdkonna erialadel, lisaks seitsmele metsandusvaldkonna erialale pakutakse tasemeõpet maastikuehitaja, puukooliaedniku ning matkajuhi erialadel.

 

Vastuvõtt päevasesse õppesse toimub 15. maist 27. juunini, sessiooniõppesse algab vastuvõtt 15. juunist.

 

Vaata sisseastumiseks vajalikku teavet siit