Uudised

Anna oma panus – kaasav eelarve on ideede ootel

25. veebruarini on Sul võimalik teha oma ettepanek, mida peaks sel aastal 2000 euro eest soetama. Kaasava eelarve ideekorjesse on oodatud ettepanekud, mis aitavad muuta meie olme- ja töökeskkonda paremaks.

 

Ideede hindamiseks moodustatakse komisjon, valitakse välja kriteeriumitele vastavad ideed ning saadetakse need rahvahääletusele, kus selgub suurima poolehoiuga idee. Võiduidee viiakse ellu 2022. aasta jooksul.
 

Ettepanekud peavad olema suurima kasusaajate hulgaga või sel peab olema muu laialdane positiivne mõju. Idee tulemusena ei tohi tekkida kooli järgnevate aastate eelarvesse ebamõistlikke kulusid. Objekt või idee tulem peab asuma kooli territooriumil või kaasama kooli õppijaid/töötajaid.

 

Saada oma digitaalselt alla kirjutatud ettepanek e-posti aadressile info@luua.ee või too paberkandjal allkirjastatult juhiabi kabinetti Ester Kliimani kätte. Pane tähele, et hindamiseks lähevad edasi need ettepanekud, kus on selgelt kirjas:

  • nimetus, mis iseloomustab taotluse sisu;
  • idee kirjeldus, olulisus, eesmärk, asukoht;
  • sihtgrupp ehk kes ideest kasu saavad;
  • hinnanguline maksumus;
  • esitaja(te) nimed, kontakttelefon ja e-posti aadress;
  • muu oluline lisamaterjal (joonis, eskiis, foto, hinnapakkumine vms).

Ideede saatmise viimane päev on 25. veebruar.

 

Eelmisel aastal jõudsid kaasva eelarvega töötajate puhkeruumidesse ergonoomilised vahendid tervise edendamiseks. Üle-eelmisel aastal soetati kaasava eelarve raames õpilaskodusse piljardilaud ning jõusaali sõudeergomeeter.