Uudised

Rohkem pilte

PEFC audit tunnustas Luua ja Tihemetsa metsad kestlikuks

Oktoobris läbisid Luua Metsanduskooli metsad nii Tihemetsas kui Jõgevamaal taaskord PEFC auditi ning meil on hea meel, et komisjon tunnustas meie metsad hoituks ning metsamajandustegevuse jätkusuutlikuks.
 

Oleme uhked nii meie tegevuse tunnustuse üle kui ka selle üle, et meil on võimalus kanda jätkusuutliku metsanduse vaimu ka meie õpilasteni.

 

Korduvauditi viis läbi BM Certification Estonia OÜ. Sel korral oli auditeerjatega kaasas ka PEFC-Eesti tegevjuht Eve Rebane, kelle sõnul on rõõm tõdeda, et Luua Metsanduskooli metskondades on leitud hea tasakaal nii metsa majandamise kui looduse hoidmise vahel: „Luualt saavad Eesti metsades toimetavad spetsialistid praktilised oskused. Seega on kooli metskonnal eriliselt suur roll selle ees, et nii tänased kui homsed metsamehed ja –naised mõistaksid vastutustundliku ja tasakaalus majandatud metsade olulisust. Mul oli auditeerimise käigus väga hea meel märgata Luua ja Tihemetsa metsades palju elurikkust ning ka väärtuslikke elupaiku, mida metsade majandamisel on osatud väärtustada ja alles hoida“.  

 

PEFC on maailma suurim jätkusuutliku metsanduse märgis, mis annab tunnistust, et selle märgise omanik tagab metsa ökosüsteemi elujõulisuse, bioloogilise mitmekesisuse, tootlikkuse ja uuenemisvõime ning võimaldab ka tulevikus täita ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi funktsioone, kahjustamata seejuures teisi ökosüsteeme.

Luua Metsanduskoolile omistatud PEFC sertifikaati näeb siin

 

 

Fotod: Eve Rebane,  PEFC-Eesti