Juhtkond

Juhtkond

Haana Zuba-Reinsalu

Direktor

+372 511 5399

Vastuvõtuaeg:

Ilona Susi

Finantsjuht

+372 524 0934

Vastuvõtuaeg:

Peep Arold

Metsaülem-praktikaosakonna juhataja

+372 515 8372

Vastuvõtuaeg: