Nõunike kogu

Luua Metsanduskooli nõunike kogu 

on kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mille ülesanne on nõustada kooli ja kooli pidajat arengu kavandamisel ning õppekasvatustöö ja majandustegevuse korraldamisel.

 

Nõunike kogu esimees:

Andres Talijärv – Erametsaliidu esindaja, tegevjuht

 

Nõunike kogu liikmed:

Ülle Laas -  Haridus-ja Teadusministeeriumi esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna  peaekspert

Raivo Meitus- Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu esindaja; Jõgeva vallavolikogu esimees

Liina Võsaste - Eesti Töötukassa esindaja, Töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja 

Indrek Naudi - Eesti Aiandusliidu esindaja, Hansaplant OÜ juhataja

Ülle Grišakov - Eesti Aiandusliidu esindaja, Euroopa Maastikukujunduse Ettevõtete Assotsiatsiooni liige, OÜ Kivisilla juhatuse liige

Andres Olesk - Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu esindaja, Valga Puu OÜ juhatuse esimees

Marku Lamp - Keskkonnaministeeriumi  esindaja, asekantsler

Tavo Uuetalu - Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) esindaja, RMK juhatuse liige

Marge Rammo - Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) esindaja, RMK loodushoiuosakonna juhataja

 

Moodustatud haridus- ja teadusministri 1. juuni 2016.a käskkirjaga nr 145 "Luua Metsanduskooli nõunike kogu moodustamine".

Muudetud haridus- ja teadusministri 25. juuli 2016 .a käskkirjaga nr 210.

Muudetud haridus- ja teadusministri 17. septembri 2018.a käskkirjaga nr 333.