Arborist

Arborist, tase 4 kutse taotlemine

ARBORIST, TASE 4 KUTSE TAOTLEMINE

 

Kutsestandard

 

Hindamisstandard esmataotlemine 
Hindamisjuhend esmataotlemine 
Hindamisjuhend koolilõpetajale

 

 

Hindamisstandard taastõendamine
Hindamisjuhend taastõendamine 
 


Eksamid edukalt sooritades on võimalik saada:

– Arborist, tase 4 kutse või
– Tõstukil töötav arborist, tase 4 osakutse
 

 

Kutseeksami aeg

Kutseeksam toimub 29.06-1.07.2020 järgmise ajakava alusel:

 

Portfoolio jm dokumentide esitamise tähtaeg töömaailma taotlejatele on 29. mai 2020

 

29. juuni kell 9-18

Luua Metsanduskooli õpilaste uurimustööde kaitsmine, test, puuliikide ning seente määramise testid

 

30. juuni kell 8-18

Töömaailma taotlejate ja Luua Metsanduskooli õpilaste praktiline eksam

 

1. juuli kell 8-18

Jätkub töömaailma taotlejate ja Luua Metsanduskooli õpilaste praktiline eksam

 

1. juuli kell 9-18 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppilaste eksam järgmise kava alusel:

Kell 9-10 test

Kell 10-11.30 puuliikide ja seente määramine  

Kell 12-18 praktiline eksam

 

 

Oluline info:

Portfoolio koostamise juhend: arboristtõstukilt töötav arborist
Varustuse nõuded
Puittaimeliikide ja seente nimekiri 

 

Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga.

Eksamile tuleb ennast registreerida vähemalt 30 päeva enne eksami toimumist, kirjutades eksam@luua.ee.
Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, vähemalt 12 inimest.
Kõik eksamid võetakse vastu eesti keeles, kui ei ole märgitud teistmoodi.
 

Kontaktisik Luua Metsanduskoolis: Kerli Hansing, +372 5228979, eksam@luua.ee
MTÜ Eesti Arboristide Ühing esindaja on Eve-Viktoria Lasberg, kutse@eestiarboristid.ee

 

 

Kutseeksami tasu

Arboristi kutseeksami tasu 394 €
Taastõendamise tasu 315 €

 

Tõstukil töötava arboristi kutseeksami tasu 275 €
Taastõendamise tasu 259 €

 

Osaeksami hinnad on leitavad SIIN ning tasuma peab nende eest 7 päeva enne eksamit.

 

Eesti Arboristide Ühing MTÜ pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Arboristide Ühing MTÜ
Swedpank: EE502200221071142734
Selgitus: Arborist 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

Eksamitasu peab olema jõudnud Eesti Arboristide Ühing MTÜ arvele 30 päeva enne eksamit.
Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb eksamitasu uuesti tasuda.
Arveid väljastab Eesti Arboristide Ühing MTÜ, kontakt rmp@eestiarboristid.ee

 

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Dokumendid tuleb saata aadressil eksam@luua.ee
Eksamile pääsemise eelduseks on: registreerimine eksamile, eksamil vabade kohtade olemasolu, nõutavate dokumentide saatmine 30 päeva enne eksamit
aadressile eksam@luua.ee digitaalselt allkirjastatult.

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Kutseõppe lõpetaja (Luua Metsanduskooli ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilased): kutseõppeasutuse käskkiri eksamile lubamise kohta.

Töömaailma taotleja:

  1. vormikohane avaldus; (esmane taotlemine / taastõendamine)
  2. taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
  3. kehtiv tunnistus esmaabikoolituse läbimise kohta;
  4. vähemalt 2. taseme raietöölise kutsetunnistus neil, kes pole läbinud arboristi õppekava;
  5. vormikohaselt koostatud portfoolio kolme aasta jooksul tehtud tööde kohta (vt ülevalt portfoolio koostamise juhendit);
  6. maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
  7. erialast haridust tõendav dokument arboristi õppekava läbinutel.

 

Mida peab eksamil oskama?

Arborist, tase 4 hindamisstandardis on lahti kirjeldatud oskused ja eksam.

 

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Tunnistus saadetakse Eesti Arboristide Ühingu poolt kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile (isiklik, tööandja, kool vms) postiga. Kutsekorra järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.