Arborist

Arborist, tase 4 kutse taotlemine

ARBORIST, TASE 4 KUTSE TAOTLEMINE

 

Kutsestandard

Arboristi kutsete andmise kord

 

Hindamisstandard arboristi kutse esmataotlejale
Kutseõppeasutuse lõpetaja hindamisstandard ja -juhend

Eksamijuhend esmataotlejale
 

Hindamisstandard taastõendajale
Eksamijuhend taastõendajale 
 

Oluline info:

Varustuse nõuded (standardi lisa 3)
Arboristi portfoolio juhend (standardi lisa 4)
Puittaimeliikide ja seente nimekiri (standardi lisa 5)


Eksami edukal sooritamisel on võimalik saada:

– Arborist, tase 4 kutse või
– Tõstukil töötav arborist, tase 4 osakutse
 

 

Kutseeksami aeg

12.06.2024

 

Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga.

Eksamile tuleb ennast registreerida vähemalt 30 päeva enne eksami toimumist, kirjutades eksam@luua.ee.
Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, vähemalt 12 inimest.
Kõik eksamid võetakse vastu eesti keeles, kui ei ole märgitud teistmoodi.
 

Kontaktisik Luua Metsanduskoolis: Kerli Hansing, +372 5228979, eksam@luua.ee
MTÜ Eesti Arboristide Ühing esindaja on Eve-Viktoria Lasberg, kutse@eestiarboristid.ee

 

 

Kutseeksami tasu

Arboristi kutseeksami tasu esmataotlemisel 435 €

Arboristi kutseeksami tasu kutse taastõendamisel 357 €

Tõstukil töötava arboristi kutseeksami tasu esmataotlemisel 302 €

Taastõendamise tasu 286 €

 

Osaeksami hinnad on leitavad SIIN ning tasuma peab nende eest 7 päeva enne eksamit.

 

Eesti Arboristide Ühing MTÜ pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Arboristide Ühing MTÜ
Swedpank: EE502200221071142734
Selgitus: Arborist 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

Eksamitasu peab olema jõudnud Eesti Arboristide Ühing MTÜ arvele 30 päeva enne eksamit.
Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb eksamitasu uuesti tasuda.
Arveid väljastab Eesti Arboristide Ühing MTÜ, kontakt rmp@eestiarboristid.ee

 

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Dokumendid tuleb saata aadressil eksam@luua.ee
Eksamile pääsemise eelduseks on: registreerimine eksamile, eksamil vabade kohtade olemasolu, nõutavate dokumentide saatmine 30 päeva enne eksamit
aadressile eksam@luua.ee digitaalselt allkirjastatult.

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Kutseõppe lõpetaja (Luua Metsanduskooli ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilased): kutseõppeasutuse käskkiri eksamile lubamise kohta.

Töömaailma taotleja:

  1. vormikohane avaldus; (esmane taotlemine / taastõendamine)
  2. taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
  3. kehtiv tunnistus esmaabikoolituse läbimise kohta;
  4. vähemalt 2. taseme raietöölise kutsetunnistus neil, kes pole läbinud arboristi õppekava;
  5. vormikohaselt koostatud portfoolio kolme aasta jooksul tehtud tööde kohta (vt ülevalt portfoolio koostamise juhendit);
  6. maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
  7. erialast haridust tõendav dokument arboristi õppekava läbinutel.

 

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Tunnistus saadetakse Eesti Arboristide Ühingu poolt kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile (isiklik, tööandja, kool vms) postiga. Kutsekorra järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.