Metsaväljaveo autojuht

Metsaväljaveoautojuht, tase 4

Kutsestandard 

Hindamisstandard 

Kutseeksami juhend 

 

Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga.

Eksamile registreerumiseks tuleb täita sooviavaldus eksami sooritamiseks.
 

Eksami grupi suuruseks on 4 inimest ning grupp moodustatakse (ja eksam toimub) maakonnapõhiselt. Peale registreerumist ja grupi täitumist võetakse teiega ühendust ning kinnitatakse eksami toimumise kuupäev.

 

 

Kontaktisik: Kerli Hansing +372 522 8979 eksam@luua.ee

 

Kutseeksamite ajad

  • 20.03 (dokumendid peavad olema saadetud hiljemalt 13.03)

 

 

Kutseeksami tasu

Kutseeksami tasu 319,64 € (sisaldab käibemaksu)
Taastõendamise tasu 129.32  € (sisaldab käibemaksu)

Korduseksami hinnad on leitavad allpool tabelist.
 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Swedbank a/a EE392200221046781188

Selgitus: MVVA 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

 

Eksamitasu peab olema jõudnud EMPL arvele 7 päeva enne eksamit.

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb eksamitasu uuesti tasuda.

Arveid väljastab EMPL, kontakt info@empl.ee

 

 

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Dokumendid saadetakse aadressil eksam@luua.ee  

Eksamile pääsemise eelduseks on: registreerimine eksamile, eksamil vabade kohtade olemasolu,nõutavate dokumentide saatmine 7 päeva enne eksamit aadressile eksam@luua.ee  digitaalselt allkirjastatult või tavakirja teel aadressile: Luua Metsanduskool, Luua küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond 49203.

 

Eeltingimused:

  1. Vähemalt ühe aasta pikkune kogemus metsaväljaveo autojuhina või läbitud vähemalt 160 tunnine sisukohane koolitus;
  2. Autovedu teostava autojuhi pädevustunnistus või sellele vastav märge juhilubadel;
  3. CE kategooria juhiload.

 

Dokumendid:

  1. Allkirjastatud avaldus  (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
  2. Tööandja poolt allkirjastatud kinnituskiri töökogemuse kohta või muu töökogemust tõendava dokumendi koopia;
  3. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
  4. Kehtiva CE juhilubade koopia
  5. Autovedu teostava autojuhi pädevustunnistus või sellele vastav märge juhilubadel (95);
  6. Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

Korduseksam

Eksami tulemused kehtivad üks aasta, seega korduseksamit on võimalik sooritada ühe aasta jooksul, kuid mitte varem kui 14 päeva pärast põhieksamit.

Ühe eksamiosa ebaõnnestumise korral on võimalik sooritada järeleksam osaliselt. Järeleksam sooritatakse vastavalt sellele, milline osa ebaõnnestus (erialane test, koorma laadimine ja manööverdamine, koorma parameetrite ja koguse hindamine, teekonna ja koorma planeerimine). Kahe või enama eksamiosa ebaõnnestumise korral tuleb sooritada uuesti terve eksam. 

Korduseksamile tulles tuleb ennast uuesti eksamile registreerida ning saata maksekorraldus. Teisi dokumente (juhul, kui neid pole vahepeal uuendatud) esitada ei ole vaja.

Eksami osa

Hind

Erialane test

53,68 EUR

Puidu laadimise, metsaveoki korrashoiu ja ohutuse ülesanded (kirjeldav pilet)

122 EUR

Puidu laadimine ja koguse hindamine (praktiline ülesanne)

212,28 EUR

Metsaveokiga manööverdamine (praktiline ülesanne)

175,68 EUR

 

 

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Tunnistus saadetakse EMPLi poolt kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile (isiklik, tööandja, kool vms) postiga. Kutsekorra järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.