ForestBoost

Projekti nimi: „Forest Boost“ 

RahastajaErasmus+ programm, KA2

Toetuse eelarve:  121 105 €

Toetuse summa Luua Metsanduskoolile: 19 185 €

Projekti periood: projekt kestab 26 kuud ja elluviimine toimub perioodil 01.12.2020 kuni 31.08.2023

 

Projekti koordinaator: SAMIedu, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinna, Soome

 

Projekti partnerid:

  • Zespol Szkol Lesnych i Ekologicznych w Brynku, Brynek, Tworóg, Poola
  • De Wijnpers, Leuven, Belgia
  • Luua Metsanduskool, Luua, Eesti
  • Berufskolleg am Eichholz, Arnsberg, Saksamaa
  • Kpedu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kokkola, Soome

 

Kontaktisik: Kerli Hansing kerli.hansing@luua.ee

 

Projekti eesmärk: metsanduse õpilaste õpirännete arendamine ja koostöövõrgustiku loomine, et õpilased võtaksid õpingute ajal õpirännet loomuliku osana. Lisaks tutvuvad nii õpilased kui ka metsandusõpetajad teiste võrgustikus olevate metsanduskoolide õppemeetoditega ja -kavadega. Nad tunnevad partnerkoole ning nende erinevaid õppevõimalusi. 

Tegevused: õppekäigud nii õpilastele kui ka õpetajatele kõikidesse partnerriikidesse, kus tutvutakse kooli õppekavade ja –meetoditega. Igal õppekäigul on erineva teemaga töötoad:

1. Avakoosolek MS Teamsis

2. Saksamaal, teema: kutsehariduse uuendused

3. Poolas, teema: rahvusvaheline metsandus

4. Belgias, teema: metsandusõpilased tööelus

5. Eestis, teema: säästev (jätkusuutlik) metsandus

6. Soomes, teema: tulevased uuendused metsanduses

Oodatavad tulemused:

  • Partnerkoolid on suurendanud teadmisi teiste koolide õpirändevõimaluste kohta
  • Õpilastel on julgus osa võtta töötubade tegevustest ja KA1 õpirännetest partnerite võrgustikus
  • Õpilased tunnevad end enne töötubasid, selle ajal ja pärast seda turvaliselt ja kindlalt ning kasutavad oma inglise keele oskust tegevuste ajal ja KA1 õpirännetes
  • On kasvanud metsandusõpilaste arv, kes osalevad KA1 õpirännetes

 

 

Loe ka uudiseid: 

ForestBoost projekt avardab metsanduskoolide silmaringi

ForestBoost programm viis tutvuma Poola metsanduskooliga

ForestBoost projekt viis metsandusõppurid Soome