2015

Euroopa metsanduskoolide kutsealavõistluste korraldamine Eestis 2015.a

(KIK)

01.01.2015-30.09.2015

20 205,21

Erle Tüür

Euroopa metsanduskoolide õpilased ja töötajad

Euroopa metsanduskoolide kutsealavõistluste korraldamine ja läbiviimine

Luua Metsanduskool on edukalt korraldanud ja läbi viinud 14dad Euroopa metsanduskoolide vahelised kutsealavõistlused

Metsanduslikud ettevalmistuslaagrid ja Eesti esindamine Baltimaade metsanduslikel kutsealavõistlustel 2015.a

(KIK)

09.2014-07.2015

24 932,66

Erle Tüür

Luua MK õpilased

Luua MK õpetajad

Korraldada sealaagrid

Korraldada metsamasinistide laagrid

Õpilased ettevalmistada metsanduslikeks võistlusteks

Osaleda Baltimaade võistlustel

Luua MK õpilased taotlevad rahvusvahelistel võistlustel maksimaalselt kõrget kohta.

Koostöö Euroopa partneritega

GreenQampus

(Leonardo da Vinci programm)

1.10.2013-30.09.2015

18 657

Raili Laas

Luua MK õpilased ja õpetajad

Uuendussiirdeprojekti peamisteks tegevusteks on töötada välja golfiväljakute hooldajate õppekava Eestis ning  luua ja testida 4 riigis (Tšehhis, Eestis, Soomes, Šotimaal) golfiväljakute hooldajate koolituse kvaliteediraamistikku, mis tagaks ühtlase koolitustaseme üle Euroopa.

Golfiväljakute hooldajate õppekava Eestis ja Euroopa golfiväljakute hooldajate koolituse kvaliteediraamistik.

Tööturu vajadustest lähtuvate kompetentside arendamine õpilastele ja haridustöötajatele

(Erasmus+)

1.06.2014 – 31.05.2015

41 953

Marko Vinni

Luua MK õpilased ja õpetajad

Euroopa kutsehariduse ja koolituse arvestuspunktide süsteemi arendamine kutsehariduses

Töötada välja süsteem, mis aitab õpiväljundeid kontrollida, üle kanda ja tunnustada

Luua koostöövõrgustik, et hõlbustada ühest õpitulemuste ülekandmist ja akumuleerimist

Õpilaste areng läbi välispraktikate, iseseisvust, kogemusi jne.

Luua Metsanduskooli õpperada

(SA KIK)

11.2014 – 11.2015

16 541

Evelin Saarva

Luua MK õpilased

Luua MK õpetajad
Õpperaja külastajad

Uuendada 5,2 km pikkune õpperada, mille käigus asendatakse amortiseerunud laudteed ja sillad, rajatakse trepp pinnase kaitseks ning paigaldatakse 35 infotahvlit ja 1 infostend ning arboreetumi parklasse  puhkekoht puidust laudade ja istepinkidega, samuti luuakse metsakoosluste õppimise kaasajastamiseks mobiilirakendus.

Õpperajal on asendatud lagunenud laudteed, sillad ja puhkekohad, rajatud on maastikutrepp, paigaldatud infotahvlid. Rajal liikuja saab kasuatada nutiseadmetesse allalaetavat  mobiilirakendust.

„Luua õppehoone sisustus"

(ERF – Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine)

01.03.2015 – 31.10.2015

43 412

Priit Kirsimäe

Luua Metsanduskooli õppurid ja õpetajad

Mööbel klassiruumidesse, õpetajate tuppa ja fuajeesse

Uus server ja avariitoiteallikas

võrguseadmed arvutivõrgu toimimise tagamiseks

Elektroonilised infoekraanid õppehoonetesse ja sööklasse

Kvaliteetsem õppekeskkond, kaasaegsem ja töökindlam arvutivõrk

„Puukool-arboreetumile traktori soetamine" (ERF - Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine)

01.03.2015 – 31.10.2015

49 000

Priit Kirsimäe

Eelkõige Luua Metsanduskooli puukoolimajanduse, maastikuehituse ja arboristika eriala õpilased ja õpetajad

Soetati ratastraktor koos erinevate lisaseadmetega

Efektiivsem ja kaasaegsemal tasemel praktiline õpe.

 

Projekti nimi: Luua Metsanduskooli õpperada

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

Projekti kestus:  jaanuar 2015 – november 2015

Projekti eesmärgiks oli uuendada 2015. aasta novembriks 5,2 km pikkune rada, mille käigus asendati amortiseerunud laudteed ja sillad, rajati trepp pinnase kaitseks ning paigaldati 22 infotahvlit ja 1 infostend ning puhkekoht puidust laudade ja istepinkidega, samuti loodi metsakoosluste õppimise kaasajastamiseks mobiilirakendus.

Projekti tegevused:

Õpperaja uutele infotahvlitele tekstide koostamine, infotahvlite kujundamine ja trükkimine ning õpperajale paigaldamine.

Nutiseadmetesse allalaetava mobiilirakenduse loomine õpperajale. Rakendus annab rajal liikujale informatsiooni tema asukoha kohta rajal ning metsanduslikke teadmisi konkreetse puistu kohta vaadeldavas rajapunktis.

Õpperajal amortiseerunud laudteede, sildade ja treppide uuendamine. Õpperaja keskel olevale puhkekohale ja raja lõppu puukool-arboreetumisse  puidust istepinkide ja laua paigutamine.

Õpperaja puhastamine lamapuidust  ja võsast ning rajamärgistuse värskendamine.

Erinevate tööde, tegemiste ja nõuannetega lõid projektimeeskonnas kaasa Peep Arold, Veiko Belials, Hannes Tilk, Lauri Toim, Erko Jäär, Tenek Mäekivi, Dimitri Randoja, Kaido Saar, Ole Hütt, Ivari Kandima, Reet Ainsoo  ja paljud Luua metsanduskooli õpilased.

Suur tänu teile kõigile!

Projekti juhtis Evelin Saarva
koolitus@luua.ee

laudtee uus sild
Õpperaja ehitamine 13.04.2015