2016

Eesti esindamine Euroopa ja Baltimaade metsanduslikel kutsealavõistlustel 2016.a

(KIK)

01.10.2015-15.09.2016

31 243,63

Erle Tüür

Luua MK õpilased

Luua MK õpetajad

Korraldada sealaagrid

Korraldada metsamasinistide laagrid

Õpilased ettevalmistada metsanduslikeks võistlusteks

Osaleda Euroopa metsanduskoolide võistlustel

Osaleda Baltimaade võistlustel

Luua MK õpilased taotlevad rahvusvahelistel võistlustel maksimaalselt kõrget kohta.

Koostöö Euroopa partneritega

YEBISU empowers employees

(Erasmus+ koostööprojekt)

01.09.2014–31.08.2016

337 096

(kogu projekti

maksumus)

André Huigens;

Raili Laas,

Anu Vaagen

Luua MK õpilased

Luua MK töötajad
Luua MK praktikaettevõtete juhendajad

Arendustöö

Testimine

Hindamine

Koolitamine

Tulemuste levitamine

Selgitatud on täpsemalt, mida hõlmab endas EQUFASi kompetentsiraamistikus ulatuse valdkond, kuidas seda mõõta, arendada nii hariduses kui töömaailmas.

Koostatud on väljundipõhised moodulid ettevõtlikkuse kompetentside arendamiseks vastavalt EQFi tasemetele.

Välja on töötatud hindamismetoodika.