2018

Projekti nimi

Rahastaja

Periood

Eelarve

Eesmärk

Osalejad

Partnerid

Ettevõtlusõppe arendamine Luua metsanduskoolis

ESF

01.09.2017-30.06.2018

2 833,38 €

Projekti pikaajalisem eesmärk on suurendada koostööd kooli ja ettevõtjate vahel ning seostada praktilisel teel koolis pakutavat ettevõtlusõpet tööturu võimalustega. Kooliväliste partnerite ekspertidena õppetöösse kaasamine suurendab õpilaste teadlikkust ettevõtluskeskkonnast ning aitab kaasa ettevõtliku mõtteviisi kujunemisele.

Luua Metsanduskooli õpilased

Luua Metsanduskooli praktikate veebipõhise hindamiskeskkonna uuendamine ja kasutuse hankmine ning praktikajuhendajate koolitamine

ESF

01.01.2017-30.06.2018

45 465,71

Luua Metsanduskool uuendab projekti käigus praktikate veebipõhise hindamiskeskkonna, mis põhineb õppija kompetentside 360-tagasisidehindamisel ning hangib keskkonna kasutuse järgnevaks 5 aastaks.

Projekti käigus koolitatakse 180 metsanduse, aianduse ja loodusturismi valdkonna ettevõttepoolset praktikajuhendajat, koolitused viiakse läbi ettevõtetes kohapeal üle Eesti.

Eesti esindamine Euroopa ja Baltimaade metsanduslikel kutsealavõistlustel 2016. a.

             

KIK Keskkonnaprogramm Metsandus

Sep 2015 - 2018

31 244 €

Projekti eesmärgiks on esindada Eestit rahvusvahelistel metsanduslikel kutsealavõistlustel 2016. a mais Hollandis ning juunis Lätis. Projekti üldisemaks eesmärgiks on metsandus- ja keskkonnahariduse tõus, kuna rahvusvahelisel tasemel võistlused on õpilastele väga tugevaks motivaatoriks õppimisel.

Eesti esindamine Euroopa metsanduslikel kutsealavõistlustel ja Baltimaade võistluste korraldamine 2017. aastal

KIK Keskkonnaprogramm Metsandus

August 2016 - 2018

36 049 €

Projekti eesmärgiks on esindada Eestit rahvusvahelistel metsanduslikel kutsealavõistlustel 2017. a mais Šveitsis ning juunis 2017 korraldada Eestis Baltimaade metsanduskoolide erialased kutsealavõistlused. Projekti üldisemaks eesmärgiks on metsandus- ja keskkonnahariduse tõus, kuna rahvusvahelisel tasemel võistlused on õpilastele väga tugevaks motivaatoriks õppimisel, kuna võistkonda pääseb oma riiki ja kooli esindama vaid läbi väga tiheda konkurentsi.

Improvement of Forest Machinenery Operator curricula according to the needs of labor market

Nordplus Horizontal

Sep 2016 - May 2018

23 200 €

Projekti eesmärk on metsamasinate operaatori õppekavade parendamine läbi haridusasutuste ja ettevõtete vahelise koostöö. Luua Metsanduskool loob metsamasinate õppekavade täiskasvanuhariduse osakonna pilootkursuse, mille tulemusel vahetatakse teavet ning kaardistatakse ja ajakohastatakse vajadused tööturul.

Jyväskylä Educational Consortium (Soome), Metsähallitus (Soome), Komatsu Forest OY (Soome), Just Forest AMJ OÜ (Eesti), State Forest Management Center (Eesti), Ogre Technical School (Läti)