Metsandussektori õpiränne

Projekti nimi: „Luua Metsanduskooli õpilaste ja haridustöötajate erialaste teadmiste ja oskuste täiendamine läbi õpirände“, projekti number 2019-1-EE01-KA102-051343

Rahastaja: Erasmus+ programm, KA1

Toetuse summa:  87 231 eurot

Projekti periood: projekt kestab 24 kuud ja elluviimine toimub perioodil 01.08.2019 kuni 31.07.2021

Projekti partnerid:

  • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Jämsän ammatioppisto (Soome)
  • Etelä-Savon Koulutus Oy (Soome)
  • Espoon Seudun Koulutuskuntayhtyma Omnia (soome)
  • Preimari Group for Further Education ans Training (Soome)
  • Ogre Technical School (Läti)
  • De Wijnpers (Belgia)
  • Srednja gozdarska in lesarska sola Postojna (Sloveenia)

Kontaktisik: Kerli Hansing kerli.hansing@luua.ee

 

Projekti eesmärk:  õpilaste kompetentside arendamine ning nende arengu igakülgne toetamine. Õpilaste kompetentside areng toimub lähtuvalt õppekavades ettenähtud väljunditest ja tegevusnäitajatest. Samuti aitab projekt kaasa väljundipõhiste õppekavade väljatöötamisele, mis tagab iga õppija individuaalse õpitee kujundamise elukestva õppe keskkonnas.

Tegevused: saata õpirändesse 24 haridustöötajat ja 24 õpilast.

Oodatavad tulemused: kooli jätkusuutlik toimimine rahvusvaheliste õpirännete kaudu, väljundipõhiste õppekavade väljatöötamine tagamaks iga õppija individuaalse õpitee kujundamise elukestva õppe keskkonnas, osalejate kompetentside arendamine ja nende arengu igakülgne toetamine.