Koolituskeskuse juht

Tule meile

 

KOOLITUSKESKUSE JUHIKS. 

 

Luua Metsanduskoolis haarad vastusrikka rolli targema ja oskuslikuma homse loomisel. 

 

SINU TÖÖÜLESANDED ON:

 • kooli elukestva õppe strateegia väljatöötamine ja elluviimine; 
 • kutse-, eri- ja ametialase täiendusõppe vajaduse väljaselgitamine koolis õpetatavates valdkondades,  koolitusplaanide kavandamine ja elluviimine;  
 • koostöö arendamine tööandjate ja kutseliitudega, täiskasvanute koolitus- ja teiste organisatsioonidega; 
 • kõrge kvalifikatsiooniga koolitajate koostöövõrgustiku loomine ja arendamine; 
 • koolitusprojektide koostamine ja elluviimine; 
 • uute koolitusteenuste arendamine ning sisekoolituste korraldamine kooli töötajatele. 

 

SOBIVAL KANDIDAADIL ON:

 • magistrikraad, soovitavalt metsanduses või andragoogikas; 
 • eelnev töökogemus täiskasvanute koolituse korraldamises, sh koolitusprojektide juhtimine; 
 • eelnev protsesside ja meeskondade juhtimise kogemus; 
 • täiskasvanute koolitusega seonduva seadusandluse tundmine ja asjaajamise oskused; 
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas C1 tasemel; 
 • võõrkeele (sh inglise keele) oskus B1 tasemel; 
 • kirglik huvi kutsehariduse ja haridusuuenduste vastu; 
 • majandus- ja ettevõtlusalased teadmised;
 • kasuks tuleb metsandussektoris töötamise kogemus.

 

 OOTAME SIND, KUI:

 • Sul on väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus: 
 • algatamine ja loovus on Su edasiviivad jõud,  tahad osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja nende rakendamisel; 
 • Sulle meeldib mõelda analüütiliselt ning pead enese arendamist motiveerivaks; 
 • oled väga hea enesejuht, kes suudab püstitada eesmärke ning neid tulemuslikult ja koostöiselt saavutada; 
 • Oled positiivse ja avatud eluhoiakuga. 

 

Meil on hea töötada, sest peame oluliseks inimeste arengut, töö- ja eraelu tasakaalu ning kaasaegset töökeskkonda. Meie juures ootab sind toetav meeskond, 35 päeva põhipuhkust, kaks tervisepäeva aastas, kodukontori võimalus, tööle-koju sõidukompensatsioon ja palju kollektiivseid ettevõtmisi. 

 

Töökoht  asukoht on Jõgevamaal, Luua keskuses. Tööle asumine kokkuleppel. 

Saada Meile oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 31.05.2024, aadressile info@luua.ee. Kuulutus on üleval kuni sobiva kandidaadi leidmiseni.