Õppejuht

Tule meile

 

ÕPPEJUHIKS. 

 

Luua Metsanduskoolis haarad mõtestatud, sisuka ja tulemusliku õppeprotsesside eestvedaja rolli. 

 

SINU TÖÖÜLESANDED ON: 

 • juhtida ja arendada kooli põhiprotsesse, st õppetegevusi nii taseme- kui täiendusõppe valdkonnas; 

 • panna edukalt toimima ligi 550 kutseõppuri karjäärialased ootused ja  õppimise eesmärgid; 

 • suunata erialameeskondade tööd ning  toetada seeläbi ligi 50 üld- ja kutseõpetaja arengut ning igapäevatööd; 

 • analüüsida kooli õppetegevuse kitsaskohti ning fokuseerida parendustegevusi kõrge õppekvaliteedi tagamiseks. 

 

SOBIVAL KANDIDAADIL ON: 

 • magistrikraad ja kvalifikatsiooninõuetele vastavus (Kutseõppeasutuse seadus, 12.06.2013); 

 • vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö kogemus; 

 • eelnev haridusvaldkonna protsesside ja meeskondade juhtimise kogemus; 

 • väga hea koostöö-, suhtlemis- ja probleemilahendusoskus; 

 • väga hea eesti keele oskus C1 tasemel kõnes ja kirjas; 

 • võõrkeele (sh inglise keele) oskus B1 tasemel; 

 • kirglik huvi kutsehariduse ja haridusuuenduste vastu. 

 

OOTAME SIND, KUI: 

 • Sul on väga hea koostöö-, suhtlemis- ja probleemilahendusoskus; 

 • oled kursis hariduse ja tööturu tulevikusuundadega ning valmis rakendama uuenduslikke  meetodeid ja lähenemisviise õppetöö juhtimisel ja arendamisel; 

 • Sulle meeldib mõelda analüütiliselt ning pead enese arendamist motiveerivaks; 

 • oled väga hea enesejuht, kes suudab püstitada eesmärke ning neid tulemuslikult ja koostöiselt saavutada;  

 • oled positiivne ja avatud eluhoiakuga. 

 

Meil on hea töötada, sest peame oluliseks inimeste arengut, töö- ja eraelu tasakaalu ning kaasaegset töökeskkonda. Meie juures ootab sind toetav meeskond, 56 päeva põhipuhkust, kaks tervisepäeva aastas, kodukontori võimalus, tööle-koju sõidukompensatsioon ja palju kollektiivseid ettevõtmisi. 

Töö asukoht on Jõgevamaal, Luua keskuses. Tööle asumine esimesel võimalusel. 

CV ja motivatsioonikiri saata info@luua.ee.  

 

Kuulutus on üleval kuni sobiva kandidaadi leidmiseni. 

Lisaküsimustele vastab direktor Haana Zuba-Reinsalu, tel nr 511 5399, e-post: Haana.Zuba-Reinsalu@luua.ee.