Õpiränne

Õpiränne 

 

Erasmus+ programm pakub sulle ainulaadset võimalust minna õpirändesse. See tähendab, et Luua Metsanduskooli õpilastel on võimalus oma õppekavas sisalduv (kooli)praktika sooritada välisriigi koolis ja/või ettevõttes. Õpiränne annab sulle võimaluse lisaks omandatavatele erialastele teadmistele avardada oma silmaringi, rahvusvahelise töötamise kogemuse, leida uusi sõpru, täiendada oma võõrkeeleoskust ning palju muudki.

 

Kogemus terveks eluks – kasuta võimalust!

Projekt „Forest Mobility", mida rahastab Erasmus+ programm hõlmab metsanduse, maastikuehituse ja loodusretkejuhtimise õpilaste ja haridustöötajate õpirännet.

Projekti raames saab õpirändele minna 30 osalejat:

 • Metsandusõpe (metsakasvatus, metsatehnik, metsur, metsamasinaoperaator): 6 õpilast – Soome
 • Matkajuht: 4 õpilast - Soome
 • Arboristid: 2 õpilast – Belgia
 • Maastikuõpe: 2 õpilast - Soome
 • Haridustöötajad: 16

Kandideerimise ja osalemise info

Luua Metsanduskooli õpilaste õpiränne kestab 2 nädalat.

Kandideerida saavad:

 • Kutseõppeasutuse tasemeõppe õpilased
 • Kutseõppeasutuse ära lõpetanud - õpiränne peab toimuma ühe aasta jooksul pärast lõpetamist

Erasmus+ programm katab õppija õpirändega seotud kulud – sõidukulu, majutus- ja elamiskulu ning kindlustuse. Kooli projektijuht organiseerib osalejatele kogu reisi sh piletid, majutuse jm.

 

Välispraktikale kandideerimise tingimused:

 • Inglise keele oskus suhtlemistasandil
 • Erialane õppeedukus, õppevõlgnevuste puudumine
 • Oled valmis koostama motivatsioonikirja ja Europass CV inglise keeles partnerorganisatsioonile saatmiseks
 • Oled valmis jagama oma praktikakogemust teavitus- ja/või muudel üritustel
 • Omad vastutus- ja kohusetunnet ning oled iseseisev

Lisaks arvestatakse sinu aktiivsust kooli igapäevaelus (nt koolis toimuvatele üritustele kaasaaitamine, kutsevõistlustel osalemine, kooli esindamine erinevatel üritustel jms annab sulle lisapunkte).

 

Kandideerimiseks vormista järgmised dokumendid:  

1.       Avaldus

2.       Europassi CV inglise keeles  (lae alla pdf)

3.       Motivatsioonikiri vabas vormis (Miks soovid välispraktikale minna ja millised on sinu eesmärgid õpirändes osalemisel? Miks just sina väärid seda võimalust? Samuti too välja, millised on sinu ootused õpirändele nii isiklikust kui ka tööalasest seisukohast). Hea, kui see on ka inglise keeles, sest paljud vastuvõtvad partnerid küsivad seda.

Palun saada need dokumendid kristel.noges@luua.ee.

 

 

Kui oled osutunud väljavalituks...

…võtab projektijuht sinuga ühendust ning räägib sulle detailselt, mis edasi toimuma hakkab.

 • Sõlmib kool sinuga lepingu ning vormistab muud vajalikud dokumendid
 • Projektijuht valmistab ette kogu reisi – piletid, majutuse, kindlustuse jm
 • Parim infoallikas on õpilased, kes on varem valitud sihtriigis praktikal käinud – küsi nendelt infot!
 • Vormista endale Euroopa Ravikindlustuskaardi
 • Kontrolli oma reisidokumendi kehtivust
 • Arenda oma keeleoskust (inglise, soome vm)
 • Otsi infot sihtriigi kohta

Enne õpirännet mõtle enda jaoks selgeks, mis on sinu õpirände eesmärgid. Samuti mõtle, mis on murekohad seoses õpirändega ja aruta need projektijuhiga läbi.

Vaata kindlasti üle ka oma praktikajuhend ning ole valmis täitma praktikapäevikut. Projektijuht ja/või praktikakoordinaator valmistab sind ette sinu praktika eesmärkide, saavutatavate õpiväljundite, praktikadokumentatsiooni täitmise jms osas.

Sihtriiki jõudes võtab sind vastu partnerriigi kontaktisik või on sulle antud detailsed juhised, kuidas edasi toimida ning majutusasutusse jõuda. Järgmisel päeval tutvustab kontaktisik sulle kooli ja/või praktikakohta ning annab ülevaate praktikakorraldusest ja igapäevaeluks vajalikest teenustest jm.

 

Peale õpirännet ole valmis:

 • täitma internetipõhine tagasisideküsimustik – link saadetakse e-postile
 • esitama projektijuhile kokkulepitud ajal kõik vajalikud dokumendid koos allkirjadega
 • täitma tagasisideanalüüs õpirändest – saadetakse e-postile
 • osalema levitustegevustes – jagades oma õpirände kogemust praktikaseminaril ja/või muudel üritustel