Õpiränne

Õpiränne 2017-2019

Õpirände raames saad minna välismaale praktikale või ennast täiendama, saades erialasele teadmisele ainulaadse kogemuse ning avarama silmaringi, mis annab Sulle edaspidi tööle kandideerides teiste ees konkurentsieelise.

 

Õpirännete eesmärgiks on õpilaste kompetentside arendamine ning nende arengu igakülgne toetamine. Õpilaste kompetentside areng toimub lähtuvalt õppekavades ettenähtud väljunditest ja tegevusnäitajatest. Lisaks annab õpiränne võimaluse arendada õpilaste teisi oskuseid ja pädevusi nt võõrkeele oskus, kultuuriteadlikkus, iseseisvus jne).

 

Projekt „Luua Metsanduskooli õpilaste ja haridustöötajate erialaste teadmiste ja oskuste täiendamine läbi õpirände ", mida rahastab Erasmus+ programm hõlmab metsanduse, maastikuehituse ja loodusretkejuhtimise õpilaste ja õpetajate õpirännet.

 

Projekti raames saab õpirändele minna kokku 46 osalejat:

  • Metsamasina õpe: 4 õpilast - Etelä-Savon Koulutus
  • Metsandusõpe: 10 õpilast -  Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Ogres Tehnikums ja Srednja gozdarska in lesarska sola Postojna
  • Loodusretkejuht: 4 õpilast - Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia kooli
  • Arboristiõpe: 2 õpilast - Preimari Group for Further Education ans Training
  • Maastikuõpe: 2 õpilast - Belgiasse De Wijnpersi kooli
  • Haridustöötajad: 24

 

Kui oled huvitatud õpirändest, siis võta ühendust kerli.hansing@luua.ee