Õpiränne

Õpiränne 2019-2022

Õpirände raames saad minna välismaale praktikale või ennast täiendama, saades erialasele teadmisele ainulaadse kogemuse ning avarama silmaringi, mis annab Sulle edaspidi tööle kandideerides teiste ees konkurentsieelise.

 

Õpirännete eesmärgiks on õpilaste kompetentside arendamine ning nende arengu igakülgne toetamine.

Õpilaste kompetentside areng toimub lähtuvalt õppekavades ettenähtud väljunditest ja tegevusnäitajatest. Lisaks annab õpiränne võimaluse arendada õpilaste teisi oskuseid ja pädevusi nt võõrkeele oskus, kultuuriteadlikkus, iseseisvus jne).

Projekt „Luua Metsanduskooli õpilaste ja haridustöötajate erialaste teadmiste ja oskuste täiendamine läbi õpirände ", mida rahastab Erasmus+ programm hõlmab metsanduse, maastikuehituse ja loodusretkejuhtimise õpilaste ja õpetajate õpirännet.

 

Projekti raames saab õpirändele minna kokku 46 osalejat:

  • Metsamasinaõpe: 3 õpilast – South Savo Vocational College (Esedu)

  • Metsandusõpe: 7 õpilast -  Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Ogres Tehnikums

  • Matkajuht: 4 õpilast - Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

  • Arboristid: 2 õpilast – Livia College

  • Haridustöötajad: 24

 

Kui oled huvitatud õpirändest, siis võta ühendust kerli.hansing@luua.ee