Edulood

Kogemused õpirändest 2021-2022

Maastikuehitaja Belgias: Praktikal olin Belgias kahes ettevõttes. Esimene ettevõte oli suur linnahaljastuse ettevõte kus oli mitmeid erinevaid rühmasid, kes tegid erinevaid töid. Esimestel päevadel olime koos arboristide grupiga, teised päevad olime koos puude istutajatega ja haljasalade hooldajatega. Teine ettevõte oli vabatahtlik organisatsioon. Seotud olime Belgia ühe kooliga ja nende ettevõtetega. Kõikides rühmades olid meil juhendajad. Tööd, mida seal tegin, arendasid mõtlemist ja oskusi. Arendasin oma meeskonnatöö oskust ning inglise keelt, mida pean väga tähtsaks. Tegevused mida täitsin läksid hästi.


Matkajuht Soomes: Õpiränne toimus Gradia Jämsä koolis Jämsänkoskil. Iga tegevusega seoses andis päeva juht konkreetsed ülesanded (nt märkida lehele 15 nähtud-kuuldud lindu, orienteerumisülesanded, aerutada süstaga järve teisele kaldale ja tagasi jne). Areng oli hüppeline, kuna mitme tegevusega polnud varem kokku puutunud. Hästi läks see, et olime 90% ajast õues ja tegime praktilisi nö matkaasju. Järgmisel korral teeksin teisiti selle, et uuriksin põhjalikumalt ette programmi kohta ja võtaksin kaasa vajalikud abivahendid (nagu binokkel, linnumääraja, istumismati). Oman nüüd ülevaadete rohkematest aktiivsetest vaba aja/matkategevustest. Tunnen paremini oma võimeid ja eelistusi matkaliikide osas. Oman kontakte soome loodusretkejuhtide seas. Oskan veelgi rohkem pöörata tähelepanu ohutustehnikale. Tunnen rohkem aktiivõppe meetodeid.


Matkajuht Soomes: olin Eramus+ programmi toel vahetusõpilasena õpirändel Soomes Jämsänkoski Gradia  ametikoolis. Vaatluspraktika tegemine ametikoolis ning selle esitamine Luua Metsanduskooli loodusretkejuhi õppekava kohaselt. Õpirände jooksul toimus väga suur areng minu soome keele oskuse osas. Samuti omandasin erialast sõnavara, 3-päevasel linnuvaatlusretkel õppisin linnunimesid, samuti esmaabi moodulis omandasin olulisema sõnavara esmaabi valdkonnas.  Valdavalt sujusid kõik tegevused ning ülesanded said lahendatud. Gradia kooli märksõnad tegemise kaudu õppimine, kogemused ja rõõm tõepoolest kirjeldavad kooli vaimusust.


Metsatehnik Sloveenias: Viibisin 2 nädalat Sloveenias metsandusalasel praktikal koolis nimega Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna. Iga päev oli erinev õpiväjund (palkide kluppimine, arboristika, istutustööde analüüs, alusmetsa raie võsakääridega, alusmetsaraie mootorsaega, jahindus Sloveenias, külastus Sloveenia RMK-sse, GIS vahendite kasutamine metsas, suurte puude langetamine. Kogu Sloveenias veedetud aeg on andnud mulle ainult enesearengut nii metsanduse kui ka kultuurilise poole pealt. Olen lisaks metsatehnikule ka inimesena targem ja kogenum. Kõige suuremaks kordaminekuks pean enda puhul arboristikat, mida kogesin esmakordselt. See oli reisi tipphetk enesearengu võtmes.


Metsatehnik Soomes: Istutuspraktika, võsakapraktika - Gradia Jämsa Metsakoulu, Jämsankoskis. Saime oma tööülesanded korralikud täidetud ja soome õpetajad jäid meie töökvaliteediga väga rahule. Ennem kahtlesin oma töövõimetes kuid olen kindel, et sain Soomes oma võimeid ja teadmisi korralikult parandatud koos võõrkeelte oskustega. Saime kindlasti võõrkeeltes suhtlemise palju selgemaks koos paljude teiste praktiliste metsanduslike oskustega. Tööalane suhtlusvõime paranes ka märkimisväärselt.


Metsamasinaoperaatorid praktikal Lätis: Loe siit: Välismaale praktikale? Kindlasti!


Loe 2017-2019 õpirändel osalenute kogemusi siit