Forvarderioperaator

 

 

*2019.a sügisel alustanutele

Õppekava (kutseõpe)

Kutsekompetentside vastavustabel

Põhiõpingud


P10_Kokkuveopraktika
P9_Kokkuveotööd
P8_Puiduvarumistehnoloogia
P7 - Ümarmetsamaterjalid
P6_Metsamasinate juhtimine ja seadistamine
P5_Metsamasinate ehitus ja hooldamine
P4_Karjääri planeerimine
P3_Metsakasvatus
P2_Raietöö alused
P1_Metsanduse alused

 

Valikõpingud


Erialane võõrkeel
Hakke tootmise tehnoloogia
Metsahindamine
Jahindus
Ulukibioloogia
Metsauuendamise mehhaniseerimine
T-kategooria mootorsõidukijuhi õpe
Metsade kõrvalkasutus
Informaatika
Raied eritingimustes
Turunduse alused

 

 

 

Forvarderioperaator, 4. tase (kutsekeskharidus) 2019 sügis

 

Õppekava

Kutsekompetentside vastavustabel
 

Põhiõpingud


P1_metsanduse_alused
P2_raietöö_alused
P3_metsakasvatus
P4_karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused
P5_metsamasinate ehitus ja hooldamine
P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine
P7_puiduvarumistehnoloogia
P8_kokkuveotööd
P9_forvarderi rikete diagnostika ja tehnohooldus
P10_kokkuveopraktika

 

Üldõpingud


U1_Keel ja kirjandus
U2_Võõrkeel
U3_Matemaatika
U4_Loodusained
U5_Sotsiaalained
U6_Kunstiained

 

Valikõpingud


V1_Keskkonnahoid
V2_Riigikaitse
V3_Informaatika
V4_Erialane võõrkeel
V5_Eneseväljendus
V6_Metsade kõrvalkasutus
V7_Hakke tootmise tehnoloogia
V8_Raied eritingimustes
V9_Metsahindamine
V1_Jahindus
V11_Metsauuendamise mehhaniseerimine
V12_B-kategooria mootorsõidukijuhi õpe
V13_T-kategooria mootorsõidukijuhi õpe
V14 - Valikpraktika