Õppeaasta kalender

2020/21. õppeaasta õppetöökalender

Kuupäev

Kirjeldus

31.08.2020 - 16.09.2020

Stipendiumite taotlemine (T. Ehrpaisi, A. Jürisoo, Põlvamaa MÜ, STIHLi, Noore maastikuehitaja)

31.08.2020

1. poolaasta (Algus)

31.08.2020 10:00

Õppeaasta 2020/2021 avaaktus päevasele õppele

31.08.2020 12:00

Kooli kutsealavõistlused - erialavõistlused

01.09.2020 10:00

Kooli kutsealavõistlused - metsarada

02.09.2020 - 15.09.2020

Õppetoetuste taotlemine (põhi- ja eritoetus)

22.09.2020

Arengupäev päevastele õpilastele

19.10.2020 - 25.10.2020

Vaheaeg

20.10.2020

19MSPSÕ kursuse õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

27.10.2020 - 28.10.2020

Lõpueksam 19MSPSÕ

05.11.2020

Praktikaseminar, ettevõtete tunnustamine

21.12.2020 - 03.01.2021

Jõuluvaheaeg

14.01.2021

19DEND kursuse õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

21.01.2021

Lõpueksam 19DEND

31.01.2021

1. poolaasta (Lõpp)

01.02.2021

2. poolaasta (Algus)

01.02.2021 - 15.02.2021

Õppetoetuste taotlemine (põhi- ja eritoetus)

08.02.2021 - 12.02.2021

Lõpueksamid (19PKMSÕ, 20METS)

19.02.2021

Lõpuaktus (19DEND, 19PKMSÕ, 20METS)

22.02.2021 - 28.02.2021

Vaheaeg

26.02.2021

Õpitulemuste koondarvestus 19MESÕ2, 19MESÕ2A, 20ME3SÕ1, 20ME4SÕ1

26.03.2021

Õpitulemuste arvestus 19MTSÕ2, 19MTSÕ2A, 20MTSÕ1, 20MTSÕ1A, 20METS1A, 20MSPSÕ1, 20DEND1, 20ARBSÕ1

04.06.2021

Suviste lõpetajate õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

07.06.2021 - 18.06.2021

Eksamite periood

08.06.2021

Õppeaastat lõpetav aktus päevasele õppele

18.06.2021

Päevase õppe 2. poolaasta õpitulemuste koondarvestus

18.06.2021

Õpitulemuste koondarvestus 20PKMSÕ1, 20LRJ1

22.06.2021

Lõpuaktus (18MM, 18FOPPK, 18HOPPK, 18MEPK, 19FOP, 19HOP, 19ARBSÕ)

18.08.2021 - 25.08.2021

Järeleksamite periood

29.08.2021 2.

poolaasta (Lõpp)