Õppeaasta kalender

2024/25 õppeaasta akadeemiline kalender

 

Kuupäev

Kirjeldus

02.09.2024 - 13.09.2024

Õppetoetuste taotlemine (põhi- ja eritoetus)

02.09.2024 - 18.09.2024

Stipendiumite taotlemine (T. Ehrpaisi, A. Jürisoo, Põlvamaa MÜ, STIHLi)

02.09.2024 - 20.09.2024

Lõpueksami praktiline osa 22ME4SÕ

02.09.2024

1. poolaasta (Algus)

02.09.2024

Päevase õppe 1. perioodi algus

02.09.2024 10:00

Õppeaasta 2024/25 avaaktus päevasele õppele

20.09.2024

Päevase õppe iseseisva töö päev

30.09.2024

22ME4SÕ, 23MSPSÕ, 22MTSÕ, 23METS kursuste õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

15.10.2024 - 16.10.2024

Lõpueksam 23MSPSÕ

18.10.2024

Päevase õppe iseseisva töö päev

21.10.2024

Lõpueksam 23METS

22.10.2024

Lõpueksam 22MTSÕ

25.10.2024

23DEND kursuse õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

25.10.2024

Päevase õppe 1. perioodi vahehindamine

28.10.2024 - 01.11.2024

Päevase õppe 1. perioodi kompetentsinädal

31.10.2024

23ME3SÕA, 23ME3SÕB, 23MTSÕ, 23ARBSÕ, 23ARB kursuste poolaasta õpitulemused

04.11.2024 - 08.11.2024

Päevase õppe 1. perioodi motivatsiooninädal

04.11.2024 - 15.11.2024

Järeleksamite periood

05.11.2024

Lõpueksam 23DEND

11.11.2024 - 29.11.2024

2025/2026 õppeaasta valikainetele registreerimine

11.11.2024

Päevase õppe 2. perioodi algus

22.11.2024

Päevase õppe iseseisva töö päev

22.11.2024 14:00

Lõpuaktus 22ME4SÕ, 22MTSÕ, 23DEND, 23METS, 23MSPSÕ

20.12.2024

Päevase õppe iseseisva töö päev

23.12.2024 - 05.01.2025

Vaheaeg

17.01.2025

Päevase õppe 2. perioodi vahehindamine

20.01.2025 - 24.01.2025

Päevase õppe 2. perioodi kompetentsinädal

27.01.2025 - 31.01.2025

Päevase õppe 2. perioodi motivatsiooninädal

31.01.2025

23PKMSÕ,23LRJ,24LRJ,23FOP/HOPSÕ,24FOP/HOPSÕ, 24ARBSÕ, 24DEND, 24MVVA kursuste poolaasta õpitulemused

02.02.2025

1. poolaasta (Lõpp)

03.02.2025 - 14.02.2025

Õppetoetuste taotlemine (põhi- ja eritoetus)

03.02.2025

2. poolaasta (Algus)

03.02.2025

Päevase õppe 3. perioodi algus

21.02.2025

Päevase õppe iseseisva töö päev

21.03.2025

Päevase õppe iseseisva töö päev

28.03.2025

Päevase õppe 3. perioodi vahehindamine

31.03.2025 - 04.04.2025

Lõpueksami praktiline osa 22FOPPK, 22HOPPK, 23HOP, 23FOPSÕ, 23FOPT, 23HOPSÕ, 23HOPT

31.03.2025 - 04.04.2025

Päevase õppe 3. perioodi kompetentsinädal

31.03.2025

23MTSÕ,24MTSÕA/B,24METS,24MSPSÕ, 23ARBSÕ/ARB, 23ME3SÕA/B, 24ME3SÕA/B kursuste poolaasta õpitulemused

07.04.2025 - 11.04.2025

Päevase õppe 3. perioodi motivatsiooninädal

14.04.2025

Päevase õppe 4. perioodi algus

17.04.2025

23ARBSÕ, 23ARB kursuste õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

25.04.2025

Päevase õppe iseseisva töö päev

28.04.2025 - 29.04.2025

Lõpueksam 23ARBSÕ. 23ARB

02.05.2025

Päevase õppe iseseisva töö päev

05.05.2025

23ME3SÕA, 23ME3SÕB kursuste õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

12.05.2025 - 06.06.2025

Lõpueksami praktiline osa 23ME3SÕA, 23ME3SÕB

27.05.2025

23PKMSÕ, 23PKM kursuste õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

06.06.2025

Päevase õppe 4. perioodi vahehindamine

06.06.2025

Suviste lõpetajate õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

09.06.2025 - 13.06.2025

Päevase õppe 4. perioodi kompetentsinädal

10.06.2025 - 13.06.2025

Eksamite periood

13.06.2025

Õppeaastat lõpetav aktus päevasele õppele

16.06.2025 - 20.06.2025

Järeleksamite periood

16.06.2025 - 20.06.2025

Päevase õppe 4. perioodi motivatsiooninädal

20.06.2025

Päevase õppe 2. poolaasta õpitulemused

26.06.2025

Lõpuaktused 22MM, 22FOPPK, 22HOPPK, 23HOP, 24KV

26.06.2025

Lõpuaktused 23LRJ, 23PKMSÕ/PKM, 23ARBSÕ/ARB, 23FOPSÕ/HOPSÕ, 23FOPT/HOPT, 23M3SÕA, 23ME3SÕB, 24MVVA

18.08.2025 - 22.08.2025

Järeleksamite periood

29.08.2025

24ARBSÕ, 24DEND, 24FOPSÕ, 24HOPSÕ, 24LRJ kursuste poolaasta õpitulemused

31.08.2025

2. poolaasta (Lõpp)

 

2023/2024 õppeaasta akadeemiline kalender

 

Kuupäev

Kirjeldus

04.09.2023 - 15.09.2023

Õppetoetuste taotlemine (põhi- ja eritoetus)

04.09.2023 - 20.09.2023

Stipendiumite taotlemine (T. Ehrpaisi, A. Jürisoo, Põlvamaa MÜ, STIHLi)

04.09.2023 - 22.09.2023

Lõpueksami praktiline osa 21ME4SÕ, 22ME3SÕ

04.09.2023

1. poolaasta (Algus)

04.09.2023

Päevase õppe 1. perioodi algus

04.09.2023 10:00

Õppeaasta 2023/24 avaaktus päevasele õppele

02.10.2023

21ME4SÕ, 22ME3SÕ, 22MSPSÕ, 21MTSÕ, 22METS kursuse õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

02.10.2023

Õpitulemuste koondarvestus 22ME4SÕ

16.10.2023 - 17.10.2023

Lõpueksam 22MSPSÕ

23.10.2023

Lõpueksam 22METS

24.10.2023

Lõpueksam 21MTSÕ

27.10.2023

22DEND kursuse õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

27.10.2023

Päevase õppe 1. perioodi vahehindamine

30.10.2023 - 03.11.2023

Päevase õppe 1. perioodi kompetentsinädal

31.10.2023

Õpitulemuste koondarvestus 22MTSÕ, 22ARBSÕ

01.11.2023 - 17.11.2023

Järeleksamite periood

06.11.2023 - 10.11.2023

Päevase õppe 1. perioodi motivatsiooninädal

07.11.2023

Lõpueksam 22DEND

13.11.2023 - 01.12.2023

2024/2025 õppeaasta valikainetele registreerimine Tahvlis

13.11.2023

Päevase õppe 2. perioodi algus

24.11.2023 14:00

Lõpuaktus 21MTSÕ, 22DEND, 22METS, 22MSPSÕ, 22ME3SÕ, 21ME4SÕ

25.12.2023 - 07.01.2024

Vaheaeg

19.01.2024

Päevase õppe 2. perioodi vahehindamine

22.01.2024 - 26.01.2024

Päevase õppe 2. perioodi kompetentsinädal

29.01.2024 - 02.02.2024

Päevase õppe 2. perioodi motivatsiooninädal

02.02.2024

Päevase õppe 1. poolaasta õpitulemuste koondarvestus

02.02.2024

Õpitulemuste koondarvestus 22PKMSÕ, 22LRJ, 23LRJ, 22FOPSÕ, 22HOPSÕ, 23FOPSÕ, 23HOPSÕ

04.02.2024

1. poolaasta (Lõpp)

05.02.2024 - 15.02.2024

Õppetoetuste taotlemine (põhi- ja eritoetus)

05.02.2024

2. poolaasta (Algus)

05.02.2024

Päevase õppe 3. perioodi algus

29.02.2024

Õpitulemuste koondarvestus 22ME4SÕ

28.03.2024

Päevase õppe 3. perioodi vahehindamine

28.03.2024

Õpitulemuste koondarvestus 22MTSÕ, 23MTSÕ, 23METS, 23MSPSÕ, 23DEND, 23ARBSÕ, 23ME3SÕA, 23ME3SÕB

01.04.2024 - 05.04.2024

Lõpueksami praktiline osa 21FOPPK, 21HOPPK, 22FOP, 22HOP, 22FOPSÕ, 22HOPSÕ

01.04.2024 - 05.04.2024

Päevase õppe 3. perioodi kompetentsinädal

08.04.2024 - 12.04.2024

Päevase õppe 3. perioodi motivatsiooninädal

15.04.2024

Päevase õppe 4. perioodi algus

19.04.2024

22ARBSÕ õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

29.04.2024 - 30.04.2024

Lõpueksam 22ARBSÕ

28.05.2024

22PKMSÕ õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

07.06.2024

Päevase õppe 4. perioodi vahehindamine

07.06.2024

Suviste lõpetajate õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

10.06.2024 - 14.06.2024

Päevase õppe 4. perioodi kompetentsinädal

11.06.2024 - 14.06.2024

Eksamite periood

14.06.2024

Õppeaastat lõpetav aktus päevasele õppele

17.06.2024 - 21.06.2024

Päevase õppe 4. perioodi motivatsiooninädal

19.06.2024 - 21.06.2024

Järeleksamite periood

21.06.2024

Päevase õppe 2. poolaasta õpitulemuste koondarvestus

26.06.2024

Lõpuaktused 21MTPK, 21FOPPK/HOPPK, 22FOP/HOP, 22MT, 22LRJ, 22PKMSÕ, 22ARBSÕ, 22FOPSÕ/HOPSÕ, 23KV

19.08.2024 - 23.08.2024

Järeleksamite periood

26.08.2024 - 30.08.2024

Lõpueksami praktiline osa 22ME4SÕ

01.09.2024

2. poolaasta (Lõpp)