Õppeaasta kalender

Luua Metsanduskool 

2022/2023 õppeaasta akadeemiline kalender

Kuupäev

Kirjeldus

29.08.2022 - 15.09.2022

Stipendiumite taotlemine (T. Ehrpaisi, A. Jürisoo, Põlvamaa MÜ, STIHLi)

29.08.2022 - 23.09.2022

Lõpueksami praktiline osa 20ME4SÕ, 21ME3SÕ

29.08.2022

1. poolaasta (Algus)

29.08.2022 10:00

Õppeaasta 2022/23 avaaktus päevasele õppele

29.08.2022 12:00

Kooli kutsealavõistlused - erialavõistlused

30.08.2022 10:00

Kooli kutsealavõistlused - metsarada

01.09.2022 - 02.09.2022

Kooli lõpueksam 20ARB

01.09.2022 - 15.09.2022

Õppetoetuste taotlemine (põhi- ja eritoetus)

03.10.2022

20ME4SÕ, 21ME3SÕ, 21MSPSÕ, 20MTSÕ, 21METS kursuse õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

03.10.2022

Õpitulemuste koondarvestus 21ME4SÕ

17.10.2022 - 18.10.2022

Lõpueksam 21MSPSÕ

21.10.2022

Päevase õppe 1. perioodi vahehindamine

24.10.2022

Lõpueksam 21METS

25.10.2022

Lõpueksam 20MTSÕ

28.10.2022

21DEND kursuse õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

31.10.2022

Õpitulemuste koondarvestus 21MTSÕ, 21ARBSÕ

01.11.2022 - 18.11.2022

Järeleksamite periood

08.11.2022

Lõpueksam 21DEND

25.11.2022 14:00

Lõpuaktus 20MTSÕ, 21DEND, 21METS, 21MSPSÕ, 21ME3SÕ, 20ME4SÕ

23.12.2022 - 08.01.2023

Vaheaeg

13.01.2023

Päevase õppe 2. perioodi vahehindamine

27.01.2023

Päevase õppe 1. poolaasta õpitulemuste koondarvestus

27.01.2023

Õpitulemuste koondarvestus 21PKMSÕ, 21LRJ, 22LRJ, 21FOPSÕ, 22FOPSÕ, 22HOPSÕ

29.01.2023

1. poolaasta (Lõpp)

30.01.2023

2. poolaasta (Algus)

30.01.2023

Päevase õppe 3. perioodi algus

01.02.2023 - 15.02.2023

Õppetoetuste taotlemine (põhi- ja eritoetus)

28.02.2023

Õpitulemuste koondarvestus 22ME3SÕ, 21ME4SÕ, 22ME4SÕ

13.03.2023 - 24.03.2023

Lõpueksami praktiline osa 20FOPPK, 20HOPPK, 21FOP, 21HOP, 21FOPSÕ

24.03.2023

Päevase õppe 3. perioodi vahehindamine

27.03.2023 – 31.03.2023

Päevase õppe 3. perioodi kompetentsinädal

31.03.2023

Õpitulemuste koondarvestus 21MTSÕ, 22MTSÕ, 22METS, 22MSPSÕ, 22DEND, 22ARBSÕ

03.04.2023 – 07.04.2023

Päevase õppe 3. perioodi motivatsiooninädal

10.04.2023

Päevase õppe 4. perioodi algus

13.04.2023

21ARBSÕ õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

20.04.2023 – 21.04.2023

Lõpueksam 21ARBSÕ

23.05.2023

21PKMSÕ õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

02.06.2023 Järeleksam 21ARBSÕ

02.06.2023

Päevase õppe 4. perioodi vahehindamine

02.06.2023

Suviste lõpetajate õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

05.06.2023 – 09.06.2023

Päevase õppe 4. perioodi kompetentsinädal

06.06.2023 - 09.06.2023

Eksamite periood

09.06.2023

Õppeaastat lõpetav aktus päevasele õppele

12.06.2023 – 16.06.2023

Päevase õppe 4. perioodi motivatsiooninädal

14.06.2023 - 16.06.2023

Järeleksamite periood

16.06.2023

Päevase õppe 2. poolaasta õpitulemuste koondarvestus

21.06.2023

Lõpuaktused 20MTPK, 20FOPPK, 20HOPPK, 21FOP, 21HOP, 21LRJ, 21PKMSÕ, 21ARBSÕ, 21FOPSÕ

21.08.2023 - 25.08.2023

Järeleksamite periood

03.09.2023

2. poolaasta (Lõpp)