Ettevõtjale

Miks võtta praktikant?

Luua Metsanduskooli õpilase praktikale võtmine annab Sulle võimaluse 

* valida juba varakult välja parim tulevane töötaja, vaadata tema töötamist reaalses keskkonnas, sobitumist ootuste ja kollektiiviga.

* tutvustada oma ettevõtet.

* luua kindlustunde, et sektor on ka tulevikus heades kätes ja häid töötajaid on järjepidevalt saada. 

* jagada oma pikaaegseid kogemusi ja teadmisi. 

* õpetamise ja küsimustele vastamise kaudu vaadata üle oma tööprotsess või see, mis ettevõttes üldse õigupoolest toimub. Arendab nii juhendajat kui ettevõtet.

* näha läbi noore praktikandi kõike värske pilgu, uue vaatenurga või uute väärtuste läbi näiteks keskkonnateadlikkus, lai suhtlusvõrgustik sotsiaalmeedias, ootused paindlikule töökorraldusele). 

Praktikant võib oma küsimustega panna mõtlema, miks me teeme asju nii nagu teeme ja see paneb ettevõttes toimuvat ümber hindama. 

 

Juhendaja roll praktikal

Juhendaja kõige olulisem ülesanne on praktikandi erialaste kompetentside täiendamine, tema innustamine ja toetamine nii suhtlemise kui tagasiside andmisega ning abistamine töösituatsioonis esile kerkinud probleemide lahendamisel. Õppija isiksuse kujunemisega samaväärselt oluline on tema vaimne areng, tundeelu ning kutseidentiteedi kujunemine, tugevnemine ja toetamine.

Praktikast peaks kujunema koostööprotsess juhendajate ja praktikandi vahel, mil jälgitakse koos praktikale püstitatud eesmärkide täitmist.

Juhendades 

• suunake õppijat mõtestama oma tegevusi;

• julgustage õppijat küsima küsimusi;

• andke õppijale vahetut tagasisidet nii õnnestumiste kui ebaõnnestumiste kohta;

• jääge igas olukorras toetavaks ja sõbralikuks;

• suunake õppija ajakasutust;

• suurendage teadlikkust ohutu töökeskkonna korraldamisest;

• kujundage praktikandi sotsiaalseid oskusi;

• tutvustage tööeetikat, ettevõttes kehtivaid reegleid ja tööandja ootusi.

Probleemide või küsimuste ilmnemisel pöörduge koolipoolse juhendaja poole.

Allikas: ESF programm „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“. Soovituslik juhendmaterjal. 2010 sügis

Soovin praktikanti

Otsin praktikanti!