Ain Jürisoo nimeline stipendium

Luua Metsanduskool ja Metsamaahalduse AS koostöösvälja antava stipendiumi eesmärgiks on ühiselt arendada koostööd erametsanduse edendamisel ning metsandushariduse ja hea metsandustava propageerimisel.
 

Ain Jürisoo nimelist stipendiumi (statuut) antakse välja metsanduse eriala mittestatsionaarse õppevormi õppijale. Stipendiumi väljaandmisega peetakse Ain Jürisood meeles kui esimese erametskonna Metsamaahalduse ASi rajajat ja kauaaegset peametsaülemat.
 

Stipendiumi suurus on 2000 eurot.
 

Stipendiumitaotlusi on võimalik õppeaastaks 2017/2018  esitada  4.–22. septembrini. Selleks tuleb täita vastav taotlusvorm (statuudi lisa 1) ning esitada see koos nõutud dokumentidega kooli kantseleisse.

Konkursi komisjoni koosolek toimub septembri viimasel nädalal.Komisjoni  koosseis on järgmine:

esimees – Taavi Raadik, Metsamaahalduse ASi juhataja

liikmed –   Tarmo Männigo, Metsamaahalduse ASi tegevjuht

                     Luua MK õpetajaskonna esindaja

                     Luua MK metsaülem        


 

Stipendiaadid

2014/2015 - Timo Asuja

2015/2016 – Marko Kukk

2016/2017 - Jüri Pakut

2017/2018 - Diether Masing

2018/2019 - Mark Kostõgov