Ain Jürisoo nimeline stipendium

Luua Metsanduskool ja Metsamaahalduse AS koostöösvälja antava stipendiumi eesmärgiks on ühiselt arendada koostööd erametsanduse edendamisel ning metsandushariduse ja hea metsandustava propageerimisel.
 

Ain Jürisoo nimelist stipendiumi antakse välja metsanduse eriala mittestatsionaarse õppevormi õppijale. Stipendiumi väljaandmisega peetakse Ain Jürisood meeles kui esimese erametskonna Metsamaahalduse ASi rajajat ja kauaaegset peametsaülemat. Stipendiumi suurus on 2000 eurot.
 

Stipendiumitaotlusi on võimalik esitada  2.–20. septembrini. Selleks tuleb täita vastav taotlusvorm ning esitada see koos nõutud dokumentidega kas paberkandjal juhiabi-teabehaldusspetsialistile (õppehoone ruum 119) või digitaalselt info@luua.ee .

Konkursi komisjoni koosolek toimub septembri viimasel nädalal.Komisjoni  koosseis on järgmine:

esimees – Taavi Raadik, Metsamaahalduse ASi juhataja

liikmed –   Tarmo Männigo, Metsamaahalduse ASi metsaülem

                     Luua MK õpetajaskonna esindaja

                     Luua MK metsaülem        


 

Stipendiaadid

2014/2015 - Timo Asuja

2015/2016 – Marko Kukk

2016/2017 - Jüri Pakut

2017/2018 - Diether Masing

2018/2019 - Mark Kostõgov

2019/2020 - Karina Riive

2020/2021 - Kristi Mäekivi

2021/2022 - Toomas Proovel

2022/23 -  Erki Ahman

 Ain Jürisoo nimelise stipendiumi statuut

 1. Metsamaahalduse Aktsiaselts (edaspidi Metsamaahalduse AS), soovides kaasa aidata metsakasvatuslike teadmiste väärtustamisele erametsanduses, asutab stipendiumi Luua Metsanduskooli (edaspidi Luua MK) juures.
 2. Stipendiumi väljaandmisega peetakse meeles esimese erametskonna Metsamaahalduse ASi rajajat ja selle kauaaegset peametsaülemat Ain Jürisood.
 3. Stipendiumi suurus on 2000 eurot. Stipendium määratakse üheks õppeaastaks ja makstakse välja osamaksetena üks kord kuus.
 4. Stipendiumi eesmärk on toetada Luua MK:
 • metsakasvatuse, metsatehniku ja metsamajanduse spetsialisti õppekava mittestatsionaarse õppevormi

ja

 • metsuri ja metsatehniku õppekava statsionaarse õppevormi

õpilast, kes on edukas õppetöös ja näeb oma tulevikku seotult erametsandusega. Mittestatsionaarse eriala õpilase puhul on hindamiskriteeriumiks aktiivne osalemine erametsade majandamise edendamisel ning metsandushariduse propageerimisel.

 1. Konkurss stipendiumi taotlemiseks kuulutatakse välja septembri alguses Luua MK kodulehel ja infostendidel.
 2. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kooli kantseleisse esitada:
 1. Taotlus lisas 1 toodud blanketil;
 2. Motivatsioonikiri, kus kajastuvad erametsanduse edendamisega seotud tegevused (sessioonõpe) või stipendiaadi visioon enda panusest ja teadmiste rakendamisest erametsanduse vallas tulevikus (päevaõpe).
 1. Taotluse esitamise tähtaeg on 22. september.
 2. Stipendiumitaotlusi hindab komisjon koosseisus:
 • Esimees: Metsamaahalduse AS esindaja
 • Liikmed: Metsamaahalduse ASi esindaja, Luua MK praktikakoordinaator, Luua MK juhtkonna esindaja ja üks õpetajaskonna esindaja.
 1. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi hiljemalt 30. septembriks.
 2. Luua MK teatab stipendiumi saajast kooli kodulehel ja stipendiumisaajale isiklikult. Metsamaahalduse AS informeerib saajast oma koduleheküljel.
 3. Stipendiaat on kohustatud täitma õppekava täies mahus.
 4. Stipendiumi maksmine lõpetatakse, kui
 • Stipendiaat katkestab erialased õpingud Luua MK;
 • Keskmine hinne on oluliselt langenud ja/või on tekkinud õppevõlgnevused, mis ei ole likvideeritud võlgnevuse tekkimisele järgneva kalendrikuu lõpuks;
 • Stipendiaadile on määratud käskkirjalisi karistusi.
 1. Komisjonil on stipendiumi maksmise perioodil õigus teha järelepärimisi punktide 4. ja 12. osas.
 2. Stipendiaadile on stipendium tulumaksuvaba.
 3. Stipendiumi saaja ja Luua MK sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse väljamaksete tähtajad ja aruandluse kord.

 

Lae siit alla taotlusvorm