Erialad

Päevaõpe

Sessiooniõpe

Kutse-

kesk-

haridus

 

 

METSUR

FORVARDERIOPERAATOR

HARVESTERIOPERAATOR

MAASTIKUEHITAJA

*õppeaeg  kõikidel erialadel 3 aastat

* 4. taseme kutseõpe

 

        

Kutse-

haridus

FORVARDERIOPERAATOR

HARVESTERIOPERAATOR

*õppeaeg mõlemal erialal 2 aastat

* 4. taseme kutseõpe

METSAKASVATUS ** 
vastuvõtt metsakasvatuse erialale toimub jaanuaris 2020

METSATEHNIK 

ARBORIST

PUUKOOLIAEDNIK

MATKAJUHT

MAASTIKUEHITAJA 

HALJASALADE HOOLDAJA (maastikuehitaja osakutse)

 

*õppeaeg  erialadel 1,5-2,5 aastat

* 4. taseme kutseõpe, v.a **Metsakasvatus on 3.taseme kutseõpe

Kutse-
hariduse jätkuõpe

 

METSAMAJANDUSE SPETSIALIST

PUITTAIMEDE HINDAJA

*õppeaeg 1 aasta

* 5. taseme kutseõpe

 

Õppimine on kõikidel erialadel tasuta. 

Sisseastumisel puudub vanusepiir.